Dialog og samarbejde

Tiger Greve lager virksomhedsbesøg

Kontakt

Erhvervs- og turistchef
Tina Charlotte Koeffoed
Korskildelund 6
2670 Greve
21 30 50 04
tck@greve.dk

Greve Kommune skal være et godt sted at drive virksomhed. Sådan lyder det i Vision 2020, som er Byrådets overordnede mål for udviklingen af Greve Kommune frem mod 2020.

Samspillet mellem kommunen og det lokale erhvervsliv har stor betydning for kommunens langsigtede udvikling, og et godt samarbejde og en tæt dialog mellem erhvervslivet, byrådet og administrationen er en væsentlig forudsætning for en vellykket erhvervsudvikling. Derfor forsøger vi i Greve Kommune at basere den løbende udvikling af erhvervsområdet på en høj grad af inddragelse og involvering af det lokale erhvervsliv.

Indflydelse på vilkårene for erhvervslivet

Virksomhedernes muligheder i den globale konkurrence afhænger bl.a. af de lokale kommunale rammevilkår. For Greve Kommune handler erhvervsvenlighed derfor også om til stadighed at sikre optimale rammer for virksomhedernes vækst og udvikling, bl.a. gennem en velfungerende infrastruktur, om hurtig og effektiv kommunal myndighedsbehandling og om tæt dialog og samarbejde mellem kommunen og kommunens virksomheder om både de overordnede og mere specifikke erhvervsvilkår. Derfor inviteres repræsentanter fra erhvervslivet også med, når erhvervsstrategien i Greve Kommune udformes.

Har du store som små behov eller ønsker til erhvervsudviklingen i kommunen, er du velkommen til at kontakte Erhvervs- og Turistchef Tina Charlotte Koeffoed på mobil 21305004.

Sidst opdateret: 27. januar 2016   |   Kommentar til sideansvarlig