EC Facade_451x220
ErhvervsCentret fungerer som en nem indgang for erhvervslivet til Greve Kommune.

ErhvervsCentret har tæt samarbejde med de centre og medarbejdere i Greve Kommune, der fungerer som myndighed overfor virksomhederne.

ErhvervsCentret hjælper med at skabe dialog med rette afdeling eller person, når det gælder tilladelser, dispensationer, godkendelser, ændringer osv. ErhvervsCentret tager også imod forbedringsforslag.

Vi taler virksomhedernes sprog
Dialogen med erhvervslivet skaber man i Greve Kommune ved at møde virksomhederne i øjenhøjde. Det betyder blandt andet, at borgmesteren sammen med kommunaldirektøren og erhvervschefen tager på to til fire månedlige besøg hos lokale virksomheder. Greve Kommune var blandt de første kommuner i landet, der begyndte på virksomhedsbesøg, og det blev så stor en succes, at flere andre kommuner har kontaktet Greve for at få inspiration fra kommunens fremgangsmåde.

Tager virksomhederne med på råd
Greve Kommune har et stort ønske om at involvere de lokale virksomheder så meget som muligt. Involveringen betyder, at kommunens vækstpolitik indeholder mange elementer, som stammer fra input fra virksomheder, herunder:

  • udfasning af dækningsafgiften
  • et stærkt fokus på transport- og logistikområdet
  • nedsættelse af byggesagsbehandlingstiderne
  • fokus på at øge mængden af udbud
  • et godt leverandørsamarbejde
  • nemmere adgang til kvalificeret arbejdskraft
  • løbende udvikling af infrastrukturen og erhvervsområderne

Involveringen af erhvervslivet er en del af målsætningen om at skabe en proaktiv kultur over for virksomhederne, hvor en høj grad af service og tilgængelighed er nøgleordene.

Jeg tror, at virksomhederne sætter stor pris på vores engagement og tilgængelighed. Erhvervslivet er handlingsorienteret, og de værdsætter en hurtig respons. Det arbejder vi på, og vi prøver at efterleve det ved at lytte, handle hurtigt og altid at være tilgængelige”, siger borgmester Pernille Beckmann.

ErhvervsCentret binder kommunen og virksomhederne sammen
Til at styrke dialogen og understøtte tilgængeligheden har Greve Kommune ErhvervsCentret, der fungerer som erhvervslivets indgang til kommunen og er bindeleddet mellem parterne. Her kan virksomhederne henvende sig og blive sat i forbindelse med den rette afdeling eller person fra kommunen. ErhvervsCentret er den uvildige part, som kan få virksomheder og kommune til at spille endnu bedre sammen, fordi de taler begges sprog og både forstår den kommunale tankegang og virksomhedernes udfordringer. Erhvervs- og turistchef, Tina Charlotte Koeffoed, er daglig leder af ErhvervsCentret. Hun har mere end 20 års erfaring fra det private erhvervsliv, og hun er helt enig i Pernille Beckmanns syn på erhvervsvenlighed:

Vi er sat i verden for at hjælpe virksomhederne, og vi gør alt, hvad der står i vores magt for at servicere dem og skabe de bedst mulige rammer for vores erhvervsliv. Virksomhederne kan altid henvende sig til os i ErhvervsCentret, hvis de har brug for hjælp – uanset hvad det drejer sig om.