01. november 2016 - Mangel på arbejdskraft - hvordan understøtter vi vækst og skaber beskæftigelse

Solrød Byråd inviterer alle lokale virksomheder til morgendialogmøde

Manglen på arbejdskraft er et tema, der fylder for mange virksomheder på tværs af landet og også for mange Solrød virksomheder. Hvordan understøtter vi vækst og udvikling og skaber beskæftigelse? Det sætter vi sammen med virksomhederne i Solrød fokus på ved efterårets morgendialogmøde, hvor vi glæder os til at møde vores lokale virksomheder, organisationer og samarbejdspartnere til en engageret formiddag fyldt med viden, inspiration, dialog og konkrete handlemuligheder i forhold til rekrutteringsopgaven.

07.30 Registrering og morgenmad

08.00 Velkomst. Rekruttering: Hvad er udfordringen i det store perspektiv? Hvad gør vi på fælleskommunalt plan?
De private virksomheder er afgørende for, at der er job og dermed vækst og velfærd. Derfor arbejder kommunerne sammen på tværs om at blive mere målrettede i forhold til, hvordan vi kan hjælpe virksomhederne med rekruttering. Hvilke udfordringer har vi særligt fokus på, og hvordan kan det tværkommunale samarbejde gavne vores lokale virksomheder? v. Niels Hörup, borgmester Solrød Kommune og formand for KKR Sjælland 

08.20 Rekruttering og opkvalificering i praksis.  Få inspiration fra to lokale virksomheder, der fortæller om deres erfaring med rekruttering og opkvalificering.

Få inspiration fra spørgsmål som f.eks.: Hvilke værdier styrer vi efter i vores rekrutteringsindsats? Hvilken virksomhedskultur ønsker vi at fremme? Hvad går vi efter, hvis det perfekte match ikke findes? Hvordan finder vi medarbejdere og hvordan arbejder vi med opkvalificering? v. Charlotte Balling, driftsdirektør, ABC Kloak- og Ejendomsservice og Hanne Falkbøll, salgsleder, Super Brugsen i Havdrup.

08.55 Få konkret indsigt i de mange muligheder, som Solrød Jobcenter tilbyder.
Med Jobcenter Solrøds virksomhedsservice får din virksomhed adgang til en række værdifulde ydelser. Hør hvordan du gratis kan få hjælp til rekruttering, opkvalificering og til at fastholde medarbejdere, der ellers risikerer
langvarige sygemeldinger. v. Jannie Asklund, Leder af den aktive beskæftigelsesindsats, Job- og Socialcentret, Solrød Kommune

09.20 Refleksion. Hvad har jeg fået ud af mødet? Hvad kan vi gøre i min virksomhed?

09.25 Dialog om jobsøgningsproces og ansøgningsmetoder - kan noget gøres anderledes/bedre?
Gode idéer til, hvad der kan gøres anderledes / bedre i processerne eller fra aktørerne: f.eks. fra jobsøgere, JobCentre, uddannelsesinstitutioner m.fl. Faciliteret af Jannie Asklund, Leder af den aktive beskæftigelses-indsats, Job- og Socialcentret, Solrød Kommune. Efterfølgende opsamling i plenum.

09.55 Tak for i dag – evaluering

Mulighed for netværkssamtaler med erhvervsforeninger og Solrød
Jobcenter frem til kl. 10.30.