12. december 2016 - Hvordan bliver du leverandør til kommunen

Invitation til gå-hjem-møde med Greve Kommune

Greve kommune vægter højt i sin vækstpolitik at have et godt leverandørsamarbejde og at skabe mulighed for at mindre, lokale virksomheder kan byde ind på opgaver.

Kom og få indsigt i hvad Greve Kommune har planlagt af indkøb for de kommende år. I pipeline ligger f.eks. indkøb af: legepladser, legetøj, motorik-, sports- og idrætsudstyr, tolkeydelser, visitkort og andre trykkerisager, flytteydelser, el-artikler og belysning. Arrangementet har særligt fokus på varekøb og tjenesteydelser og vægten er på de indkøb, hvor små og mellemstore virksomheder typisk kan være med. Du får:

  • Overblik over planlagte kommunale indkøb og dem som er i pipeline
  • Indblik i hvordan Kommunen er organiseret omkring indkøbene, hvem du kan kontakte og hvilke udbudsformer, der anvendes i forbindelse med de forskellige typer af indkøb
  • Konkret vejledning og gode råd i forhold til, hvordan du byder ind på opgaver

Skab kontakter og få praktisk viden og gode råd om kommunale indkøb, mandag den 12. december 2016, i ErhvervsCentret, Korskildelund 6, 2670 Greve.

Program

15.00

Ankomst og registrering

15.30

Greve Kommunes vækstpolitik: Flere udbud og godt leverandørsamarbejde
v/Pernille Beckmann, borgmester i Greve Kommune

15.45

Hvordan indkøber Greve kommune? Hvilke indkøb er der planlagt for de kommende år?
Få overblik over hvilke indkøb Greve Kommune udbyder de kommende år, hvordan indkøbsprocesserne er organiseret og de strategiske og reguleringsmæssige overvejelser, der ligger bag valget af de forskellige udbudsformer. Få et godt grundlag for at vurdere, hvilke typer opgaver, du kan bringe dig i spil til. Vi gennemgår de planlagte indkøb af varer og tjenesteydelser, herunder håndværkeropgaver der udbydes som, f.eks.:
· EU-udbudspligtige indkøb
· Fællesudbud
· Almindelig tilbudsindhentning
v/ Mie Annette Jensen, Indkøbs- og udbudskonsulent, Staben for Økonomi & Indkøb, Greve Kommune og Johnny Stahl Hansen, Indkøbs- og udbudskonsulent, Staben for Økonomi & Indkøb, Greve Kommune

16.15

Kort pause

16.30

Sådan gør du! Få gode råd og vejledning om, hvordan du går frem i praksis- og hvilke typiske fejl og faldgruber, du skal undgå.
Med afsæt i konkrete eksempler på indkøb, der er konkurrenceudsat på vilkår som små og mindre store virksomheder typisk kan se sig som tilbudsgivere til, bliver du guidet gennem processerne og de faldgruber, du skal undgå. Du får også praktiske råd til hvad du skal sælge på og tips til din tilbudsgivning, set fra en indkøbervinkel.
v/ Mie Annette Jensen, Indkøbs- og udbudskonsulent, Staben for Økonomi & Indkøb, Greve Kommune og Johnny Stahl Hansen, Indkøbs- og udbudskonsulent, Staben for Økonomi & Indkøb, Greve Kommune

17.30

Pause, sandwich og mulighed for at tale sammen

18.00

Høst guldkorn fra en erfaren leverandør til det offentlige.
Greve-Solrød Taxa deler ud af deres mange års erfaringer fra et målrettet og strategisk arbejde med at blive leverandør til kommunerne. Få praktiske råd til salget og tilbudsprocessen, set fra en tilbudsgivervinkel.
v/Per Saabye, vognmand, Greve-Solrød Taxi

18.20

Værdifulde links og kontaktpersoner
Hvor henter du information om kommende udbud? Hvem kan du kontakte om hvad i forbindelse med indkøb fra Greve Kommune?
v/ Mie Annette Jensen, Indkøbs- og udbudskonsulent, Staben for Økonomi & Indkøb, Greve Kommune og Johnny Stahl Hansen, Indkøbs- og udbudskonsulent, Staben for Økonomi & Indkøb, Greve Kommune

18.30

Tak for i dag med mulighed for at netværke og stille spørgsmål til indkøberne frem til ca. 19.00.
v/Mette S. Nielsen, Erhvervs- og Udviklingskonsulent, Greve-Solrød Erhvervsservice