kontor_gruppe_451x220

Et partnerskab er som et ægteskab - sørg for de rette papirer

Spørgelysten var stor hos deltagerne på temamødet "Det gode partnerskab i den nystartede virksomhed".

Henrik Skoglund fra Advokatfirmaet HE Andersen og Co gennemgik det vigtigste indhold i ejeraftalen eller partnerskabsaftalen.

Det vigtigste at holde sig for øje er, at der er tale om en civilretlig aftale indgået mellem personer. Den indeholder aftaler om magtfordeling, økonomi, konkurrence klausuler og hvad parterne ellers finder relevant at aftale imellem sig, og den vil som regel skulle ændres alt afhængig af, hvor i livscyklussen virksomheden befinder sig.

Af de mange pointer, der blev præsenteret på mødet blev der lagt særlig vægt på følgende:

  • Vær klar over, hvem der reelt er parterne i aftalen - husk, at også et evt. holdingselskab kan være part i en ejeraftale
  • Aftal en løbetid for ejeraftalen og hvornår den skal fornys
  • Aftal konventionalbod ved evt. misligholdelse
  • Brug en advokat, når I har talt igennem, hvad der skal gælde for jeres ejeraftale på det givne tidspunkt og vær kritisk i forhold til jeres reelle rådgivningsbehov hos advokaten

Du kan genfinde Henrik Skoglunds præsentation i højre side.