Billede 050.jpg

Det store bankende hjerte

Tina er ErhvervsCentrets travle ansigt udadtil. Hun er daglig leder af ErhvervsCentret og Greves erhvervs- og turistchef.

Tina har altid telefonen tændt, og hun er en ørn til at matche folk, og det rygtes. Ringer en virksomhed med brug for hjælp, så er hun god til at skabe kontakt til den rigtige medarbejder i kommunen eller henvise personen til en anden relevant person, der kan hjælpe.

Tina tager ugentligt på virksomhedsbesøg sammen med Greves borgmester og kommunaldirektør. Alt sammen for at lytte til virksomhedernes oplevelse af at høre til i Greve Kommune og bedre forstå deres situation og behov.

Tina ved, at mange udfordringer kan blive løst over en god kop kaffe, og at en erhvervsvenlig tilgang til det lokale erhvervsliv handler om at skabe tillid. Tillid kommer af at udvise respekt for virksomhedernes behov, være lydhør, nem at få fat på og åben over for at finde løsninger.

Tina ser det som sin fornemste opgave at forhindre, at en sag falder mellem to stole, og at virksomhederne altid får svar på en sag eller løst et problem.