Et nyt erhvervsfremmesystem går i luften i det nye år

pernille-beckmann.jpg

Greve Kommune spiller en nøglerolle i det nye erhvervsfremmesystem, der går i luften den 1. januar 2019. Greves borgmester og erhvervs- og turistchef glæder sig til fortsat at levere en god lokal erhvervsservice i tæt dialog med virksomhederne og løse deres behov. 

Den 1. januar 2019 går de nye erhvervshuse officielt i luften efter KL og regeringen blev enige om rammerne for et nyt og forenklet erhvervsfremmesystem med fokus på virksomhedernes behov. Der kommer seks tværkommunale erhvervshuse og seks filialer samt en digital erhvervsfremmeplatform. For Greve Kommune betyder det, at kommunens lokale erhvervsfremmeindsats, som er forankret i ErhvervsCentret, fortsætter i tæt samarbejde med det nye Erhvervshus i Sorø og en filial i Vordingborg. De skal stå for de specialiserede erhvervsfremmetiltag, som Væksthus Sjælland tidligere har udført.

Den politiske aftale om det nye erhvervsfremmesystem udspringer af et ønske om at skabe en mere enkel og effektiv erhvervsservice. Færre midler skal gå til administration, og virksomhederne skal nemt kunne finde ud af, hvor de kan få hjælp. Desuden skal tilbuddene til virksomhederne være mere efterspørgselsdrevet end udbudsdrevet med en klar arbejdsdeling mellem de forskellige ansvarlige aktører.

Kommunerne har fortsat nøglerolle i den lokale erhvervsindsats
Aftalen om det nye erhvervsfremmesystem betyder, at kommunerne fortsat vil være det lokale omdrejningspunkt for virksomhederne og den lokale indgang til erhvervsfremmesystemet. Det betyder, at kommunerne stadig har ansvaret for de grundlæggende erhvervsserviceydelser, herunder den lokale erhvervsudvikling, udvikling af lokale rammevilkår, lokale udviklingsprojekter, 1:1-vejledning, fagligt relevante arrangementer, informationsmøder, opstartsmøder for nye iværksættere og netværksaktiviteter. Erhvervshusene skal fylde rollen ud som tværkommunale kompetencecentre, der samler de specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og udvikling. De specialiserede ydelser omfatter eksempelvis vejledning om automatisering, digitalisering, eksport, internationalisering, generationsskifte, ny teknologi, innovation, specialiseret organisationsudvikling og finansiering. 

- Arbejdsdelingen mellem kommunerne og erhvervshusene giver gode muligheder for en stærk og lokalt tilpasset erhvervsindsats. Det bliver tydeligt, hvilke opgaver erhvervshusene skal løfte for de ekstra midler, som kommunerne skal omprioritere til dem, udtaler Greves erhvervs- og turistchef Tina Charlotte Koeffoed, der også er daglig leder af ErhvervsCentret, som fungerer som en nem indgang til Greve Kommune. Det er også i ErhvervsCentret, at både Greve- og Solrødvirksomheder fortsat kan få hjælp til opstart, drift og udvikling af virksomheden via Greve-Solrød Erhvervsservice, der er en del af ErhvervsCentret.

Greves borgmester Pernille Beckmann er tilfreds med, at den lokale erhvervsservice fastholdes i kommunalt regi. For den lokale erhvervsservice sikrer, at lokale borgere, nyetablerede iværksættere og erfarne selvstændige erhvervsdrivende gratis og uforpligtende kan henvende sig og få vejledning og information om etablering, drift og udvikling af deres forretning i det lokalsamfund, de er en del af. 

- Det glæder os, at kommunerne fortsat har en central rolle i erhvervsfremmeindsatsen. For os som kommune er det vigtigt at fastholde dialogen og den tætte relation, som vi opbygger i mødet med lokale virksomheder og vejledningen af iværksættere. Det giver os et værdifuldt og dybdegående indblik i vores iværksætteres og virksomheders udfordringer og behov. Denne indsigt er vores hjerteblod, vi bruger som input til at skabe gode rammevilkår for vores erhvervsliv. Vi bruger også denne viden som værktøj til at bygge bro mellem erhvervslivet og vores skoler, interesseorganisationer samt til private og offentlige aktører i og udenfor hele erhvervsfremmesystemet, siger Pernille Beckmann.

Billedtekst: Greve Kommune spiller en nøglerolle i det nye erhvervsfremmesystem, der går i luften den 1. januar 2019. Greves borgmester og Greves erhvervs- og turistchef glæder sig til fortsat at levere en god lokal erhvervsservice i en tæt dialog med virksomhederne og finde en løsning på deres behov. 

 

Yderligere informationer: Tina Charlotte Koeffoed, Erhvervs- og turistchef, ErhvervsCentret: Mobil: 21305004, mail tck@greve.dk / Birgit Schaldemose Norman: Direkte: 36915249/22887022, bsn@greve.dk

 

Kontakt

Birgit Schaldemose Norman
Korskildelund 6
2670 Greve
Tlf.36 91 52 49
bsn@greve.dk