michael og mathilde_Falch_xX.jpg

LET'S CARE TOGETHER Virksomhedsledere og andre erhvervsaktører i Greve inviteres til inspirationsaften om taskforcen Code of Cares vigtige arbejde med sårbare unge tirsdag, den 8. oktober 2019 kl. 16.30-21.00, i Tune Kursuscenter.

Stort arrangement skal samle endnu flere virksomheder om indsatsen for at få sårbare unge i job i Greve. I den anledning inviterer Greve Kommune sammen med Code of Care Greve til en inspirationsaften, hvor arbejdet med at skabe flere jobs til unge med udfordringer, er i centrum.

–Med Code of Care Greve sætter vi socialt ansvar på dagsordenen i endnu flere virksomheder, og det er vores ambition, at vi med initiativet kan skabe flere jobs til unge med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer i livet. Jeg forventer mig meget af den nye taskforce, og jeg håber, at Greves drevne og erfarne erhvervsledere kan hjælpe med, at flere virksomheder får blik for, at et job på 5-10 timer kan gøre en væsentlig forskel. Virksomhederne har mange mindre opgaver, og vi har unge, som har brug for en chance på arbejdsmarkedet. Vi ved, at småjobs på bare et par timer om ugen øger tilknytningen til arbejdsmarkedet markant, og det giver mening for de unge at få kolleger og rigtige arbejdsopgaver, fortæller Greves borgmester, Pernille Beckmann.

Inspirationsaftenen i oktober vil handle om, hvordan man som virksomhed kan være med til skabe plads på arbejdsmarkedet til de unge, der af fysiske, psykiske eller sociale årsager har vanskeligt ved selv at finde fodfæste. Der er i dag mange virksomheder, der aktivt søger at skabe relevante jobs, og målet for arrangørerne er, at endnu flere engagerer sig. Aftenen byder bl.a. på indlæg og dialog med de lokale virksomhedsledere i Code of Care Greve.

michael og mathilde.jpg
Far og datter, Mathilde og Michael Falch, byder på fortællekoncert den 8/10 i Tune Kursuscenter.

Tid og sted

Tirsdag, den 8. oktober 2019 kl. 16.30-21.00 i Tune Kursuscenter, Grevevej 20 i Greve.

Program

Dørene åbner kl. 16.30

Kl. 17.00 – Velkomst ved borgmester Pernille Beckmann og virksomhedslederne i Code of Care Greve

–De gode argumenter for socialt ansvar ved Peter Nørgaard, Code of Care Danmark

–Den gode historie om en borger – nu med job i en virksomhed

–Tapas, øl, vin og vand

–Debat: Hvad skal der til for at flere mennesker inkluderes i vores virksomheder?

–Reddet af musikken – fortællekoncert med Mathilde og Michael Falch
Kl. 21.00 – Tak for i aften

Tilmelding

Tilmeld dig Code of Care Eventen den 8. oktober 2019

Screenshot 2019-08-20 at 12.16.10.png
Borgmester Pernille Beckmann byder taskforcen og gæster velkommen til eventen.

– Danmark mangler arbejdskraft. Jeg mener, at der er et kæmpe potentiale i alle de unge, der står uden for arbejdsmarkedet. Virksomhederne og de unge skal blot blive bedre til at forstå hinandens ønsker og krav. Det at lytte til virksomheder, der netop har opnået succes med at få unge ind på arbejdsmarkedet, håber jeg, skaber den fornødne opmærksomhed om dette meget vigtige emne. Så jeg håber på stor opbakning til arrangementet, fortæller Henrik Dahl, medlem af Code of Greve, stifter og ejer af Nautic Marine ApS.

Greve Kommune har et godt samarbejde med virksomhedslederne i Code of Care, og man har godt gang i at skabe småjobs, og flere af dem vil i fremtiden være at finde på arbejdsmarkedet på almindelige vilkår. Mette Munk Sauvr, jobcenterchef i Greve Kommune, er ikke i tvivl om, at det er en stor gevinst, at områdets erhvervsliv aktivt rækker hånden ud til dem, der har behov for det. Hver gang en virksomhed åbner dørene for en udsat ung og siger: ”Dig har vi brug for”, er betydningen for den enkelte afgørende, samtidig med at der skabes værdi for både virksomhederne og de unge,” siger Mette Munk Sauvr.

For yderligere information og interview af virksomhedsledere i Code of Care Greve

Kontakt Mette Løth Frederiksen, specialkonsulent ved Greve Kommune på tlf.: 43 97 80 53 eller e-mail: mlf@greve.dk.

Fotografierne af Mathilde og Michael Falch anvendes med tilladelse.

Kontakt

Anett Kristensen
Kommunikation og presse
Korskildelund 6
2670 Greve
Tlf.36 91 50 00
atk@greve.dk