Greve Kommune har vedtaget en ny Vækst- og Erhvervspolitik

Pernille Beckmann.jpg

Greve Kommune har fået godkendt en ny Vækst- og Erhvervspolitik for de næste fire år. Visionen er, at Greve Kommune skal være kendt som en af de mest attraktive erhvervskommuner. Den nye politik præsenteres på et Round Table møde den 23. maj 2019 i Portalen. 

Greve Kommunes Byråd har den 29. april 2019 vedtaget en ny Vækst- og Erhvervspolitik for 2019-2022. Visionen er at styrke Greves position som en attraktiv erhvervskommune. Politikken offentliggøres på et Round Table møde i Portalen den 23. maj 2019, hvor Greves Erhvervspris ved samme lejlighed uddeles. De indsatser, der skal til for at indfri de politiske mål, udarbejdes efter politikkens udarbejdelse.

Greve Kommunes vision med den nye Vækst- og Erhvervspolitik er at være kendt som en af de mest attraktive erhvervskommuner.

- Vores ambition med den nye Vækst- og Erhvervspolitik er at skabe en klar retning for Greve Kommunes visioner og målsætninger på området, så virksomhederne i kommunen understøttes i at skabe vækst og nye private job. Vi har haft et godt udgangspunkt for at udarbejde politikken, da vi for et år siden tog en dialog med repræsentanter for det lokale erhvervsliv på et Round Table møde, udtaler Pernille Beckmann.

Borgmesteren uddyber:

- Vi ved fra forskellige undersøgelser og vores mange virksomhedsbesøg, at Greve Kommune er et godt sted at drive forretning. Det glæder mig. For det er vigtigt for os som kommune, at vores lokale virksomheder trives og oplever, at de har gode rammevilkår til at skabe fremdrift for deres forretning. Det gavner den økonomiske udvikling i Greve Kommune, når vores lokale erhvervsliv blomstrer, skaber nye arbejdspladser og engagerer sig i lokalsamfundet. Derfor vil vi forsætte med at være i dialog med og hjælpe vores virksomheder, så de også hjælper os. Kommunens bidrag er, at virksomhederne skal have gode rammer, uanset om det gælder lokalplaner, arbejdskraft eller vejforbindelser.

Gode rammer og infrastruktur, styrket servicekultur og god kommunikation
Vækst- og Erhvervspolitikken består af en vision, tre værdier og fire ønskede effekter, som Byrådet gerne vil opnå i løbet af de næste fire år.

- I de kommende fire år vil vi på erhvervsområdet fokusere på tre grundlæggende værdier. Den ene er at skabe gode rammer og infrastruktur. Den anden er at styrke kommunens servicekultur, så den opleves løsningsorienteret, imødekommende og forudsigelig. Den tredje er at understøtte god kommunikation mellem kommune og erhvervsliv blandt andet med henblik på at afstemme forventninger gensidigt. I kommunen gør vi os hver eneste dag umage med at bruge ressourcerne på den måde, der giver mest mening for virksomhederne og borgerne. Og vi er glade for at opleve, at vores erhvervsliv bidrager med alt det, de kan. Mange af vores virksomheder har eksempelvis en stor del af æren for Greve Kommunes lave ledighed, siger Pernille Beckmann.

Ligesom i de øvrige politikker i kommunen er det hensigten, at effektmålene igangsættes løbende i årene 2019-22. Derfor skal der udvælges hvilket effektmål, der prioriteres i 2019.

Billedtekst: Greve Kommune har fået godkendt en ny Vækst- og Erhvervspolitik for de næste fire år. Visionen er, at Greve Kommune skal være kendt som en af de mest attraktive erhvervskommuner. Den nye politik præsenteres på et Round Table møde den 23. maj 2019 i Portalen. 

Yderligere informationer: Tina Charlotte Koeffoed, Erhvervs- og turistchef, ErhvervsCentret: Mobil: 21305004, mail tck@greve.dk / Birgit Schaldemose Norman: Direkte: 36915249/22887022, bsn@greve.dk