Greve Kommune udarbejder en ny Erhvervs- og Vækstpolitik

Rådhuset.jpg

Greve Kommune er i gang med at udarbejde en ny Erhvervs- og Vækstpolitik, som skal styrke Greve som en attraktiv erhvervskommune. Lokale erhvervsfolk og ErhvervsCentrets bestyrelse har indflydelse på dens udarbejdelse. Den nye politik offentliggøres til sommer.

For at styrke Greve som en attraktiv erhvervskommune er Greve Kommune i færd med at udarbejde en ny Erhvervs- og Vækstpolitik, som skal indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget og efterfølgende vedtages i Byrådet til april 2019. Politikken offentliggøres i sommeren 2019 og forventes at kunne præsenteres på et Round Table møde i det nye år. De indsatser, der skal til for at indfri de politiske mål, udarbejdes efter politikkens udarbejdelse.

Greve Kommune arbejder i øjeblikket på at gøre en positiv forskel for det lokale erhvervsliv med udarbejdelsen af en ny Erhvervs- og Vækstpolitik. Den vil skabe en klar retning for Greve Kommunes visioner og målsætninger på området. Erhvervs- og Vækstpolitikken udarbejdes med input fra en dialog med repræsentanter for det lokale erhvervsliv på et Round Table møde i foråret 2018.

- Jeg blev imponeret over det engagement, som de lokale virksomheder udviste på Round Table mødet i sommer, hvor vi fik mange input til arbejdet med vækst- og erhvervsfremmeindsatsen. Det har været en god proces og spændende at nærstudere ideerne og forventningerne til os som erhvervskommune. Vi er taknemmelige over, at de erhvervsdrivende har brugt tid på at være i en god dialog og et tæt samarbejde med os om at sætte nye mål for vores indsats på erhvervsområdet. Vi fik et tydeligt billede af, hvor vi er stærke, og hvor vi med fordel kan sætte ind, udtaler Greves borgmester og formand for ErhvervsCentrets bestyrelse Pernille Beckmann. 

Kommunens ambitioner for erhvervsområdet på kort og langt sigt skal godkendes i Byrådet
ErhvervsCentrets bestyrelse har i maj 2018 samlet op på inputtene fra Round Table og på basis heraf foreslået følgende seks temaer: 1. God service til virksomhederne, 2. Fokus på uddannelse og lettere adgang til arbejdskraft, 3. Gode fysiske rammer og infrastruktur for erhvervslivets udvikling, 4. Stærkt iværksættermiljø og god modtagelse af nye virksomheder, 5. Synliggøre udbud og styrke det lokale leverandørsamarbejde samt 6. Understøtte lokale erhvervsnetværk og styrke kommunikationen.

I december 2018 har bestyrelsen i ErhvervsCentret drøftet, hvilke initiativer, der bør prioriteres i forhold til de seks temaer. Resultatet heraf bæres videre i kommunens udarbejdelse af en politik for området. ErhvervsCentrets næstformand Allan Schouw-Petersen, advokat og partner i advokatfirmaet WINadvokater, påskønner, at kommunen igen aktivt involverer det lokale erhvervsliv i udarbejdelsen af den nye Erhvervs- og Vækstpolitik. 

- Det er glædeligt, at Greve Kommune fortsat vil være kendt som en af de mest attraktive erhvervskommuner i Danmark ved at skabe rammerne for vækst og udvikling i det lokale erhvervsliv. Det har været konstruktivt at samle politikere, bestyrelse og andre erhvervsdrivende til at drøfte mål og indsatser og få erhvervslivets bud på de vigtigste prioriteringer i de kommende år, siger Allan Schouw-Petersen.

Kommunens ambitioner for erhvervsområdet på kort og langt sigt skal godkendes i Byrådet den 29. april 2019.

Billedtekst: Greve Kommune er i gang med at udarbejde en ny Erhvervs- og Vækstpolitik, som skal styrke Greve som attraktiv erhvervskommune. Lokale erhvervsfolk og ErhvervsCentrets bestyrelse har indflydelse på dens udarbejdelse. Den nye politik offentliggøres i sommeren 2019. 

Yderligere informationer: Tina Charlotte Koeffoed, Erhvervs- og turistchef, ErhvervsCentret: Mobil: 21305004, mail tck@greve.dk / Birgit Schaldemose Norman: Direkte: 36915249/22887022, bsn@greve.dk

 

Kontakt

Birgit Schaldemose Norman
Korskildelund 6
2670 Greve
Tlf.36 91 52 49
bsn@greve.dk