Greves erhvervsliv er Danmarksmester i at skabe nye arbejdspladser

Erhvervsliv Greve 451x220.jpg

Greves lokale erhvervsliv trives, skaber vækst og nye arbejdspladser.

Greve Kommunes erhvervsliv har haft økonomisk fremgang i de senere år. De lokale virksomheder har været gode til både at tjene penge og skabe nye private job i kommunen – faktisk rekordmange arbejdspladser sammenlignet med resten af landets kommuner. En ny analyse udarbejdet af Center for Vækstanalyse for Vækstforum Sjælland viser, at beskæftigelsen i 2015 og 2016 er øget med 322 fuldtidsjob i Greve. Den viser også, at i de senere år har knapt 190 nye virksomheder hvert år etableret sig i kommunen.

I de sidste fem år er aktiviteten i virksomhederne i Greve Kommune øget med det, der svarer til 1.122 fuldtidslønmodtagerjob eller 12,2 %. Det er en betydelig større fremgang end i Region Sjælland såvel som i hele landet. Den økonomiske vækst i Greve Kommune er i høj grad drevet af en kraftig fremgang i bygge- og anlægsbranchen, der har øget beskæftigelsen med 479 job i de sidste par år. Årsagen er en større virksomhedstilflytning og den spirende højkonjunktur, som øger efterspørgslen inden for branchen. Der har også været fremgang i beskæftigelsen for transport- og logistikbranchen og inden for erhvervsservice. Det viser nye tal fra analysen Vækstvilkår 2017. Greves borgmester Pernille Beckmann glæder sig over den positive udvikling.

- Som borgmester kan jeg ikke være andet end utrolig stolt og glad over, at Greve Kommunes erhvervsliv vækster kraftigt og er Danmarksmester i at skabe nye arbejdspladser. Den økonomiske fremgang for vores erhvervsliv er med til at cementere Greve som en attraktiv erhvervskommune, hvor der er gang i hjulene. Jeg ser det som udtryk for, at vi gennem flere års målrettet arbejde med vores vækstpolitik har fået skabt gode rammer for vores virksomheder. Det er vigtigt for kommunen, at vi har et sundt og dynamisk erhvervsliv, der vokser og efterspørger arbejdskraft. Det kan også gavne vores ledige borgere, udtaler borgmester Pernille Beckmann.

Bygge- og anlæg, transport, handel og erhvervsservice skaber vækst i værdiskabelsen
I 2015 var værdiskabelsen i virksomhederne i Greve kommune 10,4 % højere, end den var i 2011. Kort fortalt betyder det, at virksomhederne har været gode til at skabe merværdi, og det gavner os alle sammen, da det er erhvervslivets værdiskabelse, vi lever af. Den økonomiske fremgang er først og fremmest sket i bygge- og anlægsbranchen, transport- og logistikbranchen samt inden for handel og erhvervsservice. Værdiskabelsen i bygge- og anlægsvirksomhederne er steget med næsten 40% siden 2011. For transport- og logistikbranchen er værdiskabelsen steget med 7% fra 2014 til 2015. Værdiskabelsen i Greves store handelsbranche er steget med 19% siden 2011. Greves erhvervs- og turistchef Tina Charlotte Koeffoed glæder sig over fremgangen i de forskellige brancher og forventer, at den positive udvikling i den private beskæftigelse vil fortsætte i mange år frem.

- Vi forventer, at der fortsat vil være et boom af nye private job i Greve Kommune, pointerer Tina Charlotte Koeffoed og henviser til, at værdiskabelsen i virksomhederne i Greve Kommune er steget kraftigere end i både landet som helhed og i Region Sjælland siden 2011: Vi har gennem årene budt velkommen til mange sunde og stærke virksomheder, der har bidraget til at skabe flere arbejdspladser i Greve Kommune, fx TIGER, DHL, LM Byg A/S, Kartoffelcentralen og BKH-gruppen. Desuden har mange af vores eksisterende virksomheder udvidet, fx Danmil A/S, Snedkermester Arne Pedersen A/S, Seeland International A/S og TopToy A/S. Vi ved også, at endnu flere nye virksomheder er på vej, fx når fastfoodklyngen etableres ved Greve Syd afkørsel 29, og det nye erhvervsområde GDC er færdigt ved Greve Nord afkørsel 27.

Analysen konkluderer, at virksomhederne i Greve er begunstiget af at være placeret geografisk tæt på hovedstaden, hvor den økonomiske vækst har været dobbelt så kraftig som i landet som helhed siden finanskrisen. Det tiltrækker virksomheder og giver øget efterspørgsel efter de varer og serviceydelser, som produceres i Greve. Tina Charlotte Koeffoed er enig i analysens konklusion:

- Vi har gennem flere år oplevet en stigende efterspørgsel på vores erhvervsarealer, som vi snart ikke har flere ledige tilbage af. Det cementerer, at Greve stadig er en af de mest attraktive erhvervskommuner i Danmark, understreger Tina Charlotte Koeffoed.

Analysen VækstVilkår Greve offentliggøres den 24. august 2017 på http://vaekstanalyse.dk/

 

Greve_BVT (002).JPG
Graf fra analysen VækstVilkår Greve 2017: Værdiskabelse i private brancher, Indeks 2011 = 100
Greve_job_samlet (002).JPG
Graf fra analysen VækstVilkår Greve 2017: Lønmodtagerbeskæftigelse i private brancher, Indeks 2011 = 100

Flere oplysninger: Kontakt Tina Charlotte Koeffoed, Erhvervs- og turistchef, ErhvervsCentret: Mobil: 21305004, mail tck@greve.dk eller Birgit Schaldemose Norman: Direkte: 36915249/Mobil: 22887022, bsn@greve.dk

Kontakt

Birgit Schaldemose Norman

Kommunikations- og markedsføringskonsulent

 

Telefon 3691 5249

bsn@greve.dk