Ishøj Mekaniske hjælper folkeskoleelever i Greve til at vælge en erhvervsuddannelse

IMG 1181

Greve-virksomheden Ishøj Mekaniske har som kommunens øvrige produktions-, logistik- og transportvirksomheder stor interesse i at gøre opmærksom på erhvervsuddannelserne.

Kommunens virksomheder, Ungecentret ved Greve Kommune og syv folkeskoler er gået sammen om en kampagne, der løber i skoleåret 2019/20, der skal give eleverne information om de erhvervsuddannelser, der bl.a. tilbydes i kommunen.

En septembermorgen kom 15 elever fra syv af Greve Kommunes folkeskoler cyklende til maskinfabrikken Ishøj Mekaniske på Geminivej, hvor virksomhedens adm. direktør, Allan Rasmussen, havde inviteret til en præsentation af virksomheden og en rundvisning på maskinværkstedet, som især gjorde indtryk på de uddannelsesmodne unge.

–Vi får som kommunens andre virksomheder kun mere brug for faglærte folk i de kommende år, hvis vi skal følge med udviklingen. Det er en motiverende faktor, og sammenholdt med det faktum, at 26 procent af de unge, der tager en afsluttende studentereksamen, ’ender’ som ufaglærte, mener jeg, er et udtryk for, at mange elever nok burde have overvejet et andet uddannelsesvalg. Det valg vil jeg og Ishøj Mekaniske gerne være med til at gøre mere oplagt for de unge. Ikke mindst derfor inviterer vi eleverne indenfor. De skal vide, at der er andre og akkurat ligeså gode valg som at gå den gymnasiale vej, siger adm. direktør Allan Rasmussen.

IMG 1167
Adm. direktør Allan Rasmussen demonstrerer stun-gun, som Hollywood også har fået øjnene op for. Bedøvelsesgeværet, der anvender luft kan bl.a. ses i blockbusterfilmene Jurassic Park og den seneste indspilning af King Kong.

Erhvervsuddannelse kontra gymnasiale uddannelser

Virksomheder, uddannelsesvejledere og politikere kan nemt blive enige om, at uddannelsesmulighederne i Greve Kommune, bør komplimentere hinanden, så der er flerstregede tilbud til kommunens folkeskoleelever, der gør dem parate til at tage enten en erhvervs- eller en gymnasial uddannelse. Ikke desto mindre er der i disse år et mere eller mindre akut behov for kvalificeret arbejdskraft, hvorfor kommunens virksomheder såvel som Greve Kommune og ErhvervsCentret gerne vil øge opmærksomheden omkring erhvervsuddannelserne, så flere unge fatter interesse for håndværksmæssige fag og ser erhvervsuddannelserne som et velovervejet og positivt tilvalg, snarere end et fravalg, fordi man ikke er ’boglig’ eller på anden måde ’erklæret’ egnet til at gå i gymnasiet.

–Allan Ramussens og Ishøj Mekaniskes interesse for at gøre opmærksom på erhvervsuddannelserne – som fx industriteknikker – hænger godt sammen med uddannelsesvejledernes hjemtagning til Greve Kommune og det politiske ønske om et bedre og tættere samarbejde mellem uddannelsesvejlederne i Ungecenteret og Greves erhvervsliv, fortæller uddannelsesvejleder André Bruus Michaelsen fra Ungecenteret i Center for Job & Socialservice.

IMG 1162
Før rundvisningen på maskinværkstedet præsenterede adm. direktør Allan Rasmussen virksomheden for de 15 fremmødte elever, deres lærer og uddannelsesvejleder André Buus Michaelsen.

Flere oplysninger: Kontakt erhvervs- og turistchef, Tina Charlotte Koeffoed, ErhvervsCentret: Direkte: 21 30 50 04 og e-mail tck@greve.dk eller Anett Kristensen: Direkte: 36 91 52 49 I Mobil: 22 45 12 65 og e-mail: atk@greve.dk.

IMG 1185

”Bliv valgparat – i fællesskab med andre”

Eleverne i 9. klasse skal tage et uddannelsesvalg og det kan være svært. Derfor tilbydes elever fra flere skoler i Greve, der ønsker et større kendskab til erhvervsuddannelser og job et skræddersyet gruppevejledningsforløb over fem dage. Projektet går under navnet ”Bliv valgparat – i fællesskab med andre” og forløbet er et supplement til folkeskolens samlede vejledningspakke.

Eleverne kommer igennem et systematisk arbejde med et udvalg af job, hvortil der hører en erhvervsuddannelse og får dermed udvidet deres valgrum foruden kendskab til flere job og uddannelser. Ambitionen er at give de unge mennesker en oplevelse af, at det er meningsfuldt at lære noget gennem konkrete førstehåndserfaring i forskellige job og uddannelser, og det er håbet, at eleverne bliver i stand til at se uddannelseslandskabet i fugleperspektiv og fokusere på, hvilke veje der for dem giver mest værdi.

I vejledningsforløbet er hovedvægten lagt på besøgsdage på erhvervsskoler og virksomheder. Forløbet indeholder før- og efterbehandling af besøgene, arbejde med personlige mål og refleksion i fællesskab med andre elever.

Forløbet afsluttes med en individuel evalueringssamtale med forældre, så også de får kendskab til, hvilke kompetencer skolen ser hos deres børn, som måske muligvis afviger fra lærernes vurdering.

Der er 17 tilmeldte unge fra syv skoler i Greve Kommune.

IMG 1172

Om Ishøj Mekaniske

Ishøj Mekaniske er en avanceret maskinfabrik, som producerer drejede og fræsede emner i stål, messing, PVC mv. til produktionsvirksomheder.

Ishøj Mekaniske har rødder helt tilbage til 1945, hvor virksomheden blev grundlagt af opfinder og fabrikant Henry Poulsen i det centrale København – og drives i dag af sønnesøn og industritekniker Allan Rasmussen.

Fokus på udvikling og indkøb af ny teknologi, betyder, at IM kan levere produkter af høj kvalitet. Det topmoderne udstyr omfatter langdrejere, CNC-automatdrejning og fræsere til udarbejdelse af emner i rustfri stål, aluminium, messing, plast, akryl, automatstål, bronze, kobber mv. efter høj standard.

Med den nyeste teknologi arbejder IM desuden med mikrodrejning af specifikke emner som skruer, splitter og lignende og leverer emner til produktionen af fx høreapparater og mikrofoner.