Gå til hovedindhold

12. oktober: Ressourceoptimering og grøn omstilling i din travle hverdag – hvordan kan din virksomhed tage del i udviklingen, og hvordan ønsker du samspillet med kommunen?

I ErhvervsCentret Greve holder vi løbende kurser og workhops om relevante, konkrete muligheder og problematikker i erhvervslivet.

Hvordan agerer din virksomhed i forhold til målene om CO2-reduktioner, den hastigt forandrende virkelighed, hvor ressourcer bliver knappe og dyrere, og markederne ændrer sig?

På mødet bliver mindst disse tre idétemaer gennemgået og diskuteret:

 • Idétema 1: Energieffektiviseringer, vand, grøn el og varme
 • Idétema 2: Cirkulære materialer, ressourcer og affald 
 • Idétema 3: Grøn transport og logistik. 

Foruden konkrete input til kommunens klimaarbejde på erhvervsområdet.

Arrangementet er på Korskildelund 6, 2670 Greve fra kl. 16.00-18.00.

Gratis deltagelse.

Tilmeld dig her:

12. oktober: Ressourceoptimering og grøn omstilling i din travle hverdag – hvordan kan din virksomhed tage del i udviklingen, og hvordan ønsker du samspillet med kommunen? | Billetter | Greve | Forretning & Professionel | Billetto — Denmark

ErhvervsCentret Greve sørger for sandwich, kaffe, te og vand til mødet.

Greve Kommune fremsender mødekit og deltagerinformation på forhånd. Der inviteres desuden videnspersoner med særlig indsigt og relevante erhvervsaktører, fx Erhvervshus Sjælland og brancheorganisationer.

Greve Kommune offentliggør alt mødemateriale samt konklusioner på hjemmesiden hurtigst muligt efter afholdelse. 

Vi ser frem til at se dig!

ErhvervsCentret Greve og Greve Kommune

Program med oplægsholdere bliver lagt her på siden, når vi nærmer os, men tilmeld dig allerede nu og sikr din virksomhed en plads.

 

Baggrund

Greve Kommune har en ambition om at være en attraktiv samarbejdspartner og brobygger for kommunens erhvervsliv. Bæredygtig Kommune og aktiv inddragelse er to af de fem temaer i Byrådets nye vision, og herunder skal der udarbejdes en ambitiøs klimaplan for hvordan vi hjælper hinanden med både at være rustet til klimaforandringerne, der er i hastig udvikling og nedsætter hastigheden og bremser dem op med massive CO2-reduktioner. Som noget nyt tager vi derfor emnet op med jer – de lokale virksomheder, så I kan sætte aftryk på erhvervsindsatsen inden for klima i Greve.

Mødets formål

Vi ønsker at afdække:

 1. Potentialet i temaet for grøn omstilling & bæredygtig udvikling
 2. Virksomhedernes konkrete behov i den forbindelse
 3. Samarbejds- og udviklingsmuligheder på tværs af virksomheder & sektorer

Succeskriterier

Det der er vigtigt for os at opnå med dette første møde er først og fremmest at:

 • Skabe grobund for nye kontakter og alliancemuligheder mellem virksomhederne.
 • Give virksomhederne mulighed for at sætte et aftryk på kommunens indsats.
 • Være facilitator og katalysator for virksomhedernes idéer og forslag

 

Læs herunder nogle af de spørgsmål, som bliver stillet til hvert tema.  

ENERGIEFFEKTIVISERINGER, VAND, GRØN EL OG VARME

 • Hvilke muligheder er der for din virksomhed ift. at etablere løsninger inden for bæredygtig energiforsyning (fx solceller, varmepumper etc.)?
 • Hvordan kan I i din virksomhed synliggøre jeres arbejde med grønne løsninger inden for el, vand og varme?
 • Hvilke incitamenter kunne man give virksomheder og udlejere til at minimere energiforbrug, fx foretage energirenovering af bygninger i erhvervsområder?
 • Hvilke værktøjer eller partnere kunne hjælpe jer med fx vandmåling, varmestyring af fjernvarme, CO2-målinger, deling af data?
 • Hvilke muligheder ligger der for brug af overskudsvarme?
 • Hvilke andre emner ift. bæredygtig energi burde Greve Kommune og ErhvervsCentret Greve også tage højde for i relation til kommunens virksomheder – og hvordan?

CIRKULÆR MATERIALER, RESSOURCER OG AFFALD 

 • Hvordan kan I i din virksomhed kortlægge og synliggøre jeres ressourceforbrug?
 • Hvordan får I i din virksomhed prioriteret jeres indsatser ift. reduktion af ressourceforbrug og korrekt/cirkulær genanvendelse?
 • Hvilke muligheder har I for at afsætte restmaterialer og indgå i cirkulære materialekredsløb?
 • Hvilke incitamenter, støtteordninger eller vejledning har din virksomhed brug for ift. bæredygtigt ressourceforbrug og div. affaldshåndtering?
 • Hvilke slags værktøjer eller samarbejdspartnere har I behov for for at kunne måle på fx business case for grønt materialevalg mv?
 • Hvilke andre emner ift. cirkulært ressourceforbrug burde Greve Kommune og ErhvervscentretGreve også tage højde for i relation til kommunens virksomheder?

GRØN TRANSPORT OG LOGISTIK 

 • Hvilke grønne logistik- og transportmuligheder er der behov for i din virksomhed (fx delebiler/cykler, samkørsel, lån af elcykler, offentlig transport mv.)?
 • Hvordan kan I i din virksomhed synliggøre og understøtte jeres/medarbejdernes grønne logistik/transportvalg?
 • Hvilken form for support kunne Greve Kommune og ErhvervscentretGreve stille til rådighed for at fremme jeres grønne logistik- og transportmuligheder?
 • Hvad skal der til for at flere virksomheder kan og vil købe/leje/bruge el-biler?
 • Hvilke kørselsværktøjer kunne man stille til rådighed for at matche håndværkere med opgaver, så kørsel minimeres (som fx Nethire)?
 • Hvilke andre emner i relation til grøn omstilling generelt burde Greve Kommune og ErhvervsCentret Greve også tage højde for i relation til kommunens virksomheder – og hvordan?

Sidst opdateret: 6. september 2022