976202 0 398 0 0 0 0 4

Her kan du læse advokatens klumme, som forfattes af advokat og partner i WINadvokater i Greve, Allan Schouw-Petersen, som også er næstformand i ErhvervsCentrets bestyrelse.

Iværksætterselskabet afskaffes

Af Allan Schouw-Petersen, 26.03.2019

Siden 2014 har det været muligt at starte et såkaldt iværksætterselskab (IVS) med en meget lille selskabskapital – helt ned til 1 krone.

Selskabsformen har dog mødt stor kritik, da iværksætterselskaberne i større omfang end forventet har givet mulighed for misbrug i form af svig. Analyser viser, at skatte- og afgiftsrestancer er tæt på dobbelt så høje som hos enkeltmandsvirksomheder. Årsagen er, at ejeren ikke hæfter for selskabets gæld, og selskabet derfor tvangsopløses uden konsekvens for ejerens personlige økonomi.

Oprindeligt havde iværksætterselskabet det formål at gøre det let og billigt for en iværksætter at starte sin egen virksomhed i selskabsform. Men de negative konsekvenser har nu overskygget fordelene. Derfor er der fremsat et nyt lovforslag, som afskaffer muligheden for at stifte nye iværksætterselskaber. Lovforslaget forventes at blive vedtaget til april, medmindre der udskrives valg inden.

Iværksætterselskaber skal omdannes til anpartsselskaber
En anden meget vigtig konsekvens af lovforslaget er, at eksisterende iværksætterselskaber skal omdannes til anpartsselskaber (ApS) med en minimumskapital på 40.000 kroner. Dette skal ske senest to år efter lovens vedtagelse og dermed senest i april 2021.

Har et iværksætterselskab ikke inden to år vokset sig stor nok til at blive omdannet til et anpartsselskab, eller hvis iværksætterselskabet af andre årsager ikke er blevet omdannet, skal selskabet lukkes. Hvis ikke selskabet er omdannet eller lukket, vil det blive tvangsopløst.

Vær i god tid med omdannelsen
Man skal som ejer af et iværksætterselskab være opmærksom på at være i god tid med en omdannelse. Omdannelsen til anpartsselskab besluttes på en generalforsamling, hvor også vedtægterne ændres. Ved omdannelsen er det derudover et krav, at en revisor skal udarbejde en erklæring om, at kapitalen på de 40.000 kroner er til stede. Der vil derfor være omkostninger forbundet med omdannelsen og for at minimere disse vil det normalt være en fordel at planlægge omdannelsen i forbindelse med årsrapporten.

Kapitalkravet til anpartsselskaber sænkes
I forbindelse med denne ændring af selskabslovens regler om iværksætterselskaber er der også foreslået en ændring af kapitalkravet til anpartsselskaber. Det bliver fremover sænket til 40.000 kroner i stedet for de nuværende 50.000 kroner.

Tidligere indlæg

Af Allan Schouw-Petersen, 16.01.2018

Fremover skal alle retssager behandles digitalt via hjemmesiden www.minretssag.dk. Det betyder, at dokumenterne i retssagerne ikke længere sendes via digital post eller som almindeligt brev. Du kan i stedet finde al korrespondance og følge udviklingen i din retssag online.

De 28 domstole rundt omkring i Danmark bliver digitaliseret én for én. Senest er Retten i Roskilde blevet digitaliseret i december og i starten af februar 2018, vil Højesteret som den sidste domstol blive omfattet.

Indtil videre gælder ordningen kun for civile retssager og således ikke straffesager.

Den nye ordning betyder, at det ikke længere er muligt at sende dokumenter på papir til retten og du vil ikke længere modtage post fra retten i din postkasse. Retten kan dog give en særlig tilladelse og dermed bestemme, at en sag eller enkelte dokumenter ikke skal behandles digitalt. Retten kan også i særlige tilfælde fritage dig fra at anvende www.minretssag.dk.

Sådan gør du
Hvis du skal anlægge en ny sag eller arbejde i en sag, som allerede er anlagt, skal du logge ind på hjemmesiden med din digitale signatur. Her kan du indtaste oplysninger og indlæse dokumenter så som stævning, svarskrift, andre processkrifter og bilag. Retten bruger oplysningerne i domme, retsbøger, retslister og domsdatabasen.

Det er også på denne hjemmeside, at du eksempelvis kan anke en dom, kære en kendelse, anmode om genoptagelse af en retssag eller søge om tilladelse til at appellere efter fristens udløb.

Særligt for virksomheder
I virksomheder kan alle medarbejdere med en medarbejdersignatur logge ind på hjemmesiden og følge med i retssagen. Da en virksomhed ikke nødvendigvis ønsker, at alle medarbejdere skal kende til eller følge med i en retssag, er der dog etableret en funktion, så virksomheder kan begrænse, hvilke medarbejdere, der kan følge med i den enkelte retssag.

Du kan læse mere om digitaliseringen på www.domstol.dk.