Centerhusbygning udefra (2) - IR.jpg

ErhvervsCentret fungerer som en nem indgang for erhvervslivet til Greve Kommune. ErhvervsCentret har et tæt samarbejde med de centre og medarbejdere i Greve Kommune, der fungerer som myndighed over for virksomhederne.

ErhvervsCentret er til for alle virksomheder og aktører i det lokale erhvervsliv. Vi hjælper med til at omsætte Greve Kommunes erhvervsstrategier og handleplaner til synlig erhvervsudvikling. Det gør vi blandt andet ved at styrke informationen, dialogen og samarbejdet mellem kommunen og virksomhederne.

Greves virksomheder skal have attraktive rammer til at etablere, drive og udvikle deres forretning, så de skaber vækst og nye arbejdspladser i kommunen. 

- Vi er sat i verden for at hjælpe virksomhederne. Og vi gør alt, hvad der står i vores magt for at servicere dem og skabe de bedst mulige rammer for deres forretning. De kan altid henvende sig til os i ErhvervsCentret, hvis de har brug for hjælp – uanset hvad det drejer sig om, siger Greves erhvervs- og turistchef Tina Charlotte Koeffoed, der også er daglig leder af ErhvervsCentret.    

 

EC15(463) - IR.jpg