Erhvervsomraader_Greve_kommune_side
Greve Kommunes erhvervsarealer er placeret tæt på Køge Bugt motorvejen.

Greve Kommunes erhvervsområder ligger strategisk placeret ud til motorvejen. 

Kildebrønde Industri grænser op til Ishøj Kommune og ligger ikke mange minutter fra Hundige Station (S) og Waves Shoppingcenter. Området anvendes til detailhandel med pladskrævende varer samt til pladskrævende produktionserhverv. Kildebrønde Industri lægger allerede jord til flere innovative produktionsvirksomheder.

Ventrupparken ligger mellem motorvejsafkørsel 28 og 29 og giver mulighed for fremstillings-, lager- og transportvirksomhed samt engroshandel. I visse dele af området kan der også drives håndværksvirksomhed, detailhandel for særligt arealkrævende virksomheder og salg af egne fremstillede produkter. Området huser særligt større internationale virksomheder inden for transport, logistik og handel.

Greve Main ligger i tilslutning til motorvejsafkørsel 29 Greve S og giver mulighed for samme typer erhverv som Ventrupparken. Greve Main huser bl.a. Greve Kommunes ErhvervsCenter med kontorer og mødelokaler for mindre virksomheder samt en række internationale virksomheder.

Karlslunde Industri er Greve Kommunes sydligste industriområde med plads til lettere industri- og værkstedsvirksomhed samt håndværks- og lagervirksomhed. Det er endvidere muligt at drive salg i forbindelse med fremstillingsvirksomhed.

Tune Erhvervsområde ligger i udkanten af landsbyen Tune, og det er anvendeligt for entreprenør- og håndværksvirksomhed, kontorerhverv samt lettere industri. Et mindre areal i Tune er desuden udlagt til lager, kontor og ikke-forurenende fremstilling.

Håndværkerbyen i Greve C nær S-togsstationen kan anvendes til håndværks- og værkstedsvirksomhed, mens en mindre del af området kan anvendes til detailsalg og liberalt erhverv.

Særligt egnet for detailhandel er områderne omkring Greve Midtby Center og Waves Shoppingcenter i den nordlige del af Greve samt områder langs Strandvejen, der løber langs kysten igennem hele kommunen. Derudover er et nyt, attraktivt område omkring Karlslunde Station med mulighed for cafe, restauration og liberalt erhverv under udvikling.