Carstenmoberg Erhvervsmentor

Erhvervsmentorforløbet er skræddersyet, og du får lige netop den erhvervsmentor, der matcher din virksomhed. Der er dog nogle faste elementer i en erhvervsmentorordning, som bl.a. skal sikre dit udbytte af forløbet.

Erhvervsmentorforløbet

Erhvervsmentorforløbet aftales mellem dig og Greve-Solrød Erhvervsservice, så forløbet bliver skræddersyet, og du får lige netop den erhvervsmentor, der matcher din virksomhed. Der er dog nogle faste elementer i en erhvervsmentorordning, som bl.a. skal sikre dit udbytte af forløbet.

Sådan foregår et typisk erhvervsmentorforløb:

 1. Ansøgning
  Du kontakter os, hvis du er interesseret i at få en erhvervsmentor.
 2. Screening
  Det er nødvendigt for os at vide noget om dig og din virksomhed for at kunne vurdere, om det er via en erhvervsmentorordning, du bedst muligt udvikler din virksomhed, eller om vi har et tilbud, der passer bedre til dig. Dette sker på et screeningsmøde.
 3. Match
  Hvis vi vurderer, at vi kan lave et fordelagtigt match for dig, vil du høre fra din nye erhvervsmentor med henblik på at aftale et indledende møde.
 4. Kontrakt
  Det er vigtigt både for dig og for os, at vi får skabt den rigtige relation, og at målene er afklaret på forhånd. Derfor skal du og erhvervsmentor indgå en kontrakt omkring indholdet i forløbet og målene for det. Den indgås naturligvis kun, hvis I begge er enige om, at kemien og det kompetencemæssige match er til stede.
 5. Gratis forløb
  Erhvervsmentorforløbet består typisk af en række møder fordelt over en aftalt periode. Her arbejder du og erhvervsmentor målrettet omkring udviklingen af din virksomhed. Erhvervsmentorforløbet er gratis.
 6. Evaluering
  Når den aftalte periode er gået, er det vigtigt at få evalueret forløbet – både dig alene og dig og erhvervsmentor i fællesskab. Det er her, du og din erhvervsmentor i fællesskab vurderer, om I vil fortsætte ordningen, og om din erhvervsmentor bringer værdi til din virksomhed.
 7. Muligheder herfra
  Et erhvervsmentorforløb er langvarigt, men ikke uendeligt. På et tidspunkt skal det vurderes, om du skal have en ny erhvervsmentor med andre kompetencer, eller om I skal til at skabe et Advisory Board eller en professionel bestyrelse, hvis du ikke allerede har det i forvejen.

  Forløbene strækker sig over en fastsat og individuelt aftalt periode med udgangspunkt i et fastsat antal møder efter behov. Både du og erhvervsmentor kan afbryde relationen med dags varsel, hvis I ikke føler, at det giver mening at fortsætte, og du kan evt. få en ny erhvervsmentor.

  Forløbet handler om det, der skal til for at bringe din virksomhed videre.

Fortrolighed

Samarbejdet mellem dig og din erhvervsmentor foregår i fuld fortrolighed. Al viden om dig og din virksomhed bliver holdt mellem dig og erhvervsmentor og bliver ikke videregivet til andre. Det er også derfor, der indgås en kontrakt, som begge parter underskriver, når erhvervsmentorforløbet indledes.

De mål, som du sammen med din erhvervsmentor har opsat for forløbet, vil også blive skrevet ind i kontrakten, og vi holder løbende øje med, at målopfyldelsen går som planlagt. Disse oplysninger er naturligvis også fortrolige.

Vi opbevarer ikke personlige data om dig, som ikke er offentligt tilgængelige, og vi opbevarer ikke noget, som du ikke har givet tilladelse til.

Vi bruger dig kun som reference, hvis du giver os lov, og du godkender selv teksten.