Growth_man_Large_Top

Greve Kommunes vækstpolitik er grundlaget for ErhvervsCentrets arbejde.

Målet med Greve Kommunes vækstpolitik er at understøtte vækst og udvikling i det lokale erhvervsliv for derigennem at øge den private beskæftigelse i Greve. Det vil vi opnå gennem:

  1. Gode fysiske rammer for erhvervslivet
  2. God service til virksomhederne
  3. Flere iværksættere - øget overlevelsesrate
  4. Vækst via de store anlægsprojekter i regionen
  5. Lettere adgang til arbejdskraft 
  6. Flere udbud og godt leverandørsamarbejde
  7. Information og dialog
  8. Konkurrencedygtige skatter og afgifter

Se hele Greve Kommunes Vækstpolitik 2014-2017 ved at klikke på billedet til højre.