Hvordan Sikrer Man Sine Data 600X302

Her kan du læse om dine rettigheder i forbindelse med afgivelse af persondata.

Når du afgiver personoplysninger til os, skal du vide:  

  • at du kan kontakte os som dataansvarlige på mail tck@greve.dk eller telefon 36915000
  • at formålet kan være salg, service, markedsføring og lign.
  • at oplysningerne ikke videregives til andre end de personer i virksomheden, der skal arbejde med dine oplysninger.
  • at vi som dataansvarlige kun anvender systemleverandører og/eller databehandlere, der arbejder i EU/EØS eller på forskellig vis er godkendte af Kommissionen.
  • at du altid har ret til at få indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af behandling eller til at gøre indsigelse mod behandling, medmindre der er hjemmel til andet.
  • at persondata på potentielle nye kunder indsamles efter opnået samtykke og slettes, når samtykke trækkes tilbage,
  • at persondata på eksisterende kunder, der er nødvendige for at administrere kundeforholdet, ikke slettes,
  • at tidligere kunders data slettes 5 år efter kundeforholdets ophør, dog ikke før eventuelle verserende sager og/eller formueretlige krav er afsluttede/forældede (f.eks. garantiforpligtelser), og
  • at du har ret til at klage til www.datatilsynet.dk.