Kitt Ambæk Henriksen

Den passionerede iværksætter- og forretningsudvikler.

Kitt Ambæk Henriksen er erhvervs- og udviklingskonsulent i Greve-Solrød Erhvervsservice, der bl.a. hjælper kommende og nyetablerede iværksættere og virksomheder godt fra start.

Hvis du som iværksætter eller erhvervsdrivende har brug for information og sparring om at få foden under eget bord, er det Kitt, der vejleder dig. Hun vil sikre, at du kan finde vej i de mange tilbud om hjælp til at etablere, drive og udvikle forretningen. Hun ved, hvad der er af regler og tilbud – og hun kender andre relevante parter, der kan hjælpe dig godt videre fx via de tilbud, der findes eksempelvis i erhvervsfremmesystemet.

Kitt har også fokus på at stable spændende arrangementer på benene, som kan bringe væksten op i nye højder for små som mellemstore virksomheder.