IMG 0265

Dansk Industri gennemfører i april/maj måned den planlagte undersøgelse af det lokale erhvervsklima i landets kommuner. Virksomheden inden for bestemte brancher inviteres direkte til deltagelse af DI.

DI gennemfører den årlige erhvervsklimaundersøgelse

Meget er ikke som det plejer. Men noget er.

Dansk Industri gennemfører i april/maj måned den planlagte undersøgelse af det lokale erhvervsklima i landets kommuner.

Det er snart 14 noget besynderlige dage og flere hjælpepakker siden, at Greves borgmester Pernille Beckmann foreslog byrådet, at man rykker kommunens betalinger frem i håbet om, at det kan hjælpe især mindre erhvervsdrivende i Greve Kommune.

Situationen ændrer sig dagligt. Det, der var virkelighed dagen før, kan være fortid den næste. Det afspejler den lidt muntre tone i videospottet her, som vi optog, før ’verden gik af lave’.

En række af Greves virksomheder vil af DI blive inviteret til at deltage i undersøgelsen og borgmesteren holder fast i sin opfordring til Greves virksomheder om at være med.

–Vi har i år en enestående mulighed for at indsamle information om kommunernes performance under meget usædvanlige betingelser og i forhold til et hårdt trængt erhvervsliv, siger Pernille Beckmann.

Hjælp os med at indsamle kritisk viden, som vi kan dele og lære noget af.

Se videospot med borgmester Pernille Beckmann.

Spottet er optaget hos Kinder and Kids – og det er virksomhedens direktør, Nickolass Urup-Madsen, der optræder i videoen.

 

Flere oplysninger: Kontakt erhvervs- og turistchef, Tina Charlotte Koeffoed, ErhvervsCentret: Direkte: 2130 5004 og e-mail tck@greve.dk eller Anett Kristensen: Direkte: 3691 5249 I Mobil: 2245 1265 og e-mail: atk@greve.dk.

IMG 0270

On location ...

Videospottet blev optaget i en af Greves markante virksomheder, nemlig Kinder and Kinds, som var genstand for et virksomhedsbesøg i efteråret 2019.

Læs presseomtalen af besøget hos Kinder and Kids.