ErhvervsCentret holder lukket 13. marts - 13. april 2020

Coronavirus Myths

ErhvervsCentret holder lukket i perioden 13. marts – 13. april 2020. Personalet vil, i det omfang det er muligt, udføre deres arbejde hjemmefra. Fysiske møder begrænses i videst muligt omfang. Som alternativ til fysiske møder tilbydes telefon- og videomøder.

ErhvervsCentret følger regeringens anbefalinger

–opdateret 23. marts kl. 16.45.

Regeringen meddelte mandag, den 23. marts 2020, at de forlænger alle de tiltag vedrørende corona, der er sat i gang, til den 13. april 2020.

Det betyder, at ErhvervsCentret holder lukket i perioden.

Spredningen af coronavirus har sat Danmark i en helt ekstraordinær situation. På statsminister Mette Frederiksens pressemøde onsdag den 11. marts offentliggjorde regeringen en række vidtgående initiativer, som har til formål at stoppe spredningen af coronavirus og mindske presset på vores sundhedsvæsen. Initiativerne kommer til at omfatte store dele af den offentlige sektor, men statsministeren kom også med en opfordring til private virksomheder om at udvise ansvarlighed og støtte op om regeringens og Sundhedsstyrelsens fælles plan for Danmark.

Som konsekvens heraf lukker ErhvervsCentret dørene i perioden 13. marts til og med 27. marts. ErhvervsCentrets personale vil, i det omfang det overhovedet er muligt, udføre deres arbejde hjemmefra. Fysiske møder vil dog i videst muligt omfang blive begrænset. Som alternativ til fysiske møder kan vi tilbyde et telefon eller videomøde – eksempelvis Skype eller FaceTime. For iværksættere, virksomheder og samarbejdspartnere der har et aftalt møde eller arrangement i kalenderen med os, vil i snarest blive kontaktet for en aftale om enten en ændret mødeform eller udskydelse af mødet.

Ifølge Sundhedsstyrelsen må vi forvente yderligere restriktioner for at forsinke spredningen af coronavirus – ErhvervsCentret følger situationen nøje og vil udvise rettidig omhu, så vi sikrer vi overholder myndighedernes anbefalinger om at handle ansvarligt så risikoen for smittespredning minimeres.

Vi beklager meget de gener det vil medføre. Det er dybt beklageligt – men desværre nødvendigt i den situation, vi alle befinder os i.

 

Flere oplysninger: Kontakt erhvervs- og turistchef, Tina Charlotte Koeffoed, ErhvervsCentret: Direkte: 2130 5004 og e-mail tck@greve.dk eller Anett Kristensen: Direkte: 3691 5249 I Mobil: 2245 1265 og e-mail: atk@greve.dk.