Greve Kommune styrker rammerne og servicekulturen over for Greves virksomheder

Samlet Blog

Greve er et godt sted at drive virksomhed. Det ved vi fra forskellige undersøgelser, men jeg ved det også, fordi jeg er så privilegeret, at jeg har en god, åben og ærlig dialog med mange lokale erhvervsledere og iværksættere, udtaler borgmester Pernille Beckmann

I april 2019 vedtog byrådet i Greve Kommune en ny Vækst- og Erhvervspolitik for perioden 2019-2022 og dermed er arbejdet med at b.la. flere af Greves virksomheder skal opleve, at kommunen har en løsningsorienteret, imødekommende og forudsigelig servicekultur, i fuld gang.

Realiseringen af kommunens Vækst – og Erhvervspolitik har bl.a. medført, at Center for Teknik & Miljø, som er et af myndighedsområderne i Greve Kommune, har igangsat en række initiativer, der skal være med til at styrke virksomhedernes oplevelse af samarbejdet med kommunen. Der er fx etableret en ny kundeserviceenhed der skal sikre, at borgere og/eller virksomheder får kontakt til den rigtige enhed med det samme, og at mange af de mest almindelige spørgsmål hurtigt kan besvares, ligesom man arbejder på en nedbringelse af  sagsbehandlingstiden bl.a. via forhåndsdialog og bedre online-hjælp. Det arbejde og mange af de andre indsatser i Vækst- og Erhvervspolitikken sætter vi i foråret fokus på i en artikelserie under overskriften ”Gode rammer og service til Greves virksomheder”, hvoraf denne er den første.

Stærk erhvervsprioritering i Greve

Visionen er klar: Greve vil være kendt som en af de mest attraktive erhvervskommuner, og politikken bygger derfor naturligt på følgende tre helt grundlæggende værdier, som er formuleret på baggrund af kommunens dialog med erhvervslivet omkring ønsker til prioritering:

Vi skaber gode rammer og infrastruktur for nuværende og fremtidens erhverv.

Vi udvikler og styrker kommunens servicekultur, så den opleves løsningsorienteret, imødekommende og forudsigelig.

Vi understøtter god kommunikation imellem kommune og erhvervslivet – bl.a. med henblik på at afstemme forventninger gensidigt.

–Greve er et godt sted at drive virksomhed. Det ved vi fra forskellige undersøgelser, men jeg ved det også, fordi jeg er så privilegeret, at jeg har en god, åben og ærlig dialog med mange lokale erhvervsledere og iværksættere, udtaler borgmester Pernille Beckmann og fortsætter: Dialogen med vores virksomheder er det bedste udgangspunkt for at blive endnu bedre, og det er netop målet med vores Vækst- og Erhvervspolitik. Greve Kommune skal også i fremtiden være et godt sted at drive virksomhed, og mit udgangspunkt er helt lavpraktisk: Vi hjælper jer. I hjælper os. Vi hjælper hinanden, og sammen bliver vi bedre. Kommunens bidrag er, at virksomhederne skal have gode rammer, uanset om det gælder lokalplaner, arbejdskraft eller vejforbindelser. Derfor gør vi os i kommunen hver dag umage for at bruge ressourcerne på den måde, som giver bedst mening for jer og for Greves borgerne. Og vi er glade for at opleve, at I også bidrager med alt det I kan – fx har I en stor del af æren for Greve Kommunes lave ledighed. Når det er sagt, ved jeg godt, at ingen er perfekt. Heller ikke Greve Kommune, men jeg er overbevist om, at vi sammen kan klare både de små og de store udfordringer, når blot vi holder dialogen åben og øver os på at forstå hinandens vilkår.

Erhvervsindsatsen skal understøtte virksomhedernes ambitioner

Greve Kommunes Vækst- og Erhvervspolitik knytter sig til nedenstående fire temaer og effektmål (A til D). Det er dem, der skal understøtte vores lokale erhvervslivs vækst- og udvikling, så virksomhederne forhåbentlig får brug for ansætte endnu flere medarbejdere til gavn for alle.

Tema A: God service til virksomhederne og god modtagelse af nye virksomheder. Effektmål: Flere af kommunens virksomheder skal opleve, at kommunen har en imødekommende servicekultur.

Tema B: Gode fysiske rammer og infrastruktur for erhvervslivets udvikling. Effektmål: Udover fortsat vækst i de eksisterende brancher, skal flere nye virksomheder etablere sig i de stationsnære arealer.

Tema C: Styrket indsats omkring iværksætteri – Effektmål: Fastlægges i 2020 i tæt samspil med erhvervslivet.

Tema D: Synliggøre udbud og styrke leverandørsamarbejde – Effektmål: Flere af kommunens mindre virksomheder byder ind på udbud.

Læs mere om vores Vækst- og Erhvervspolitik 2019-2022

Stærkt fundament for vækst, udvikling og rekruttering i Greve Kommune

Greve har heldigvis gennem mange år været en attraktiv erhvervskommune, som ligger unikt geografisk i forhold til København, lufthavnen, motorvejen og det øvrige Sjælland/Danmark.

–Netop beliggenheden er med til at gøre vores erhvervsområder populære og give vores virksomheder mulighed for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft fra hele Sjælland. Med Vækst- og Erhvervspolitikken 2019-2022 håber vi at sætte endnu mere skub i væksten og udviklingen i forhold til vores lokale erhvervsliv og iværksætterkultur, siger erhvervs- og turistchef Tina Charlotte Koeffoed og opfordrer lokale virksomheder til at deltage i det kommende dialogmøde ”Fælles retning for erhvervsindsatsen i Greve Kommune”.

Fælles retning for erhvervsindsatsen i Greve Kommune

Dialog og samarbejde er det bedste udgangspunkt for at blive endnu bedre. Derfor inviterer DI Roskilde/Køge Bugt, Greve Kommune og Greves lokale erhvervsforening GreveSolrødErhverv til mødet ”Fælles retning for erhvervsindsatsen i Greve Kommune” torsdag, den 12. marts 2020 kl. 8.00 – 10.00 hos LEMAN, Ventrupvej 6 i Greve. Vi har brug for vores virksomheders erfaring og indsigt og vi håber derfor, at mange har lyst til at deltage og dele deres oplevelser med Greve Kommunes beslutningstagere. Gennem en fælles dialog om vores virksomheders lokale udfordringer, er det vores håb at få gode ideer og input som kan være til at styrke det lokale erhvervsklima i Greve Kommune.

Læs invitationen og tilmeld dig som anvist

Borgmester opfordrer det lokale erhvervsliv til at deltage i DI’s erhvervsklimaanalyse

Greves erhvervsliv har stor betydning for kommunens udviklingspotentiale på områder, der rækker langt ud over de erhvervsmæssige indsatser. Også derfor ligger det mig på sinde, at vi som kommune sikrer, at rammerne er gode for at drive virksomhed og at vi styrker vores servicekultur, så den opleves som imødekommende, løsningsorienteret og forudsigelig, men at vi også bliver endnu bedre til at kommunikere og afstemme forventninger med hinanden, siger borgmester i Greve Kommune, Pernille Beckmann.

Borgmesterens opfordring til Greves erhvervsliv

Dette er den første artikel i en række indlæg, der i de kommende måneder stiller skarpt på Greve Kommunes erhvervsindsats under overskriften ”Gode rammer og service til Greves virksomheder”.

Flere oplysninger: Kontakt erhvervs- og turistchef, Tina Charlotte Koeffoed, ErhvervsCentret: Direkte: 2130 5004 og e-mail tck@greve.dk eller Anett Kristensen: Direkte: 3691 5249 I Mobil: 2245 1265 og e-mail: atk@greve.dk.

IMG 2929

Invitation til Greves erhvervsliv

Kom med til mødet "Fælles retning for erhvervsindsatsen i Greve Kommune" torsdag, den 12. marts 2020, kl. 8.00-10.00, hos LEMAN, Ventrupvej 6 i Greve.

TILMELDING: Du kan tilmelde dig selv og dine kolleger ved sende en e-mail til Karen Blumkab@di.dk med følgende oplysninger: Navn, virksomhed, titel, e-mail og telefonnummer.

Tilmeldingsfrist: fredag, den 5. marts 2020.

Læs invitationen

IMG 3041

Borgmesterens opfordring

Borgmester Pernille Beckmann håber de lokale virksomheder vil deltage i DI's undersøgelse af Greve Kommunes erhvervsvenlighed. Undersøgelsen gennemføres i april og maj 2020 blandt udvalgte lokale virksomheder i Greve Kommune.

 

IMG 1984 2

Kontakt ErhvervsCentret

Tina Charlotte Koeffoed

Erhvervs- og turistchef

Telefon 3691 5004

tck@greve.dk