Adobestock 55929654

Med ansøgningsfrist den 7. august 2020, forventer vi, at første runde ansættelsessamtaler holdes den 11. august. Derefter gennemføres kandidattest. Anden runde samtaler forventes afholdt den 25. august.

Erhvervschef til ErhvervsCentret Greve

Kan du binde kommuner endnu bedre sammen med det lokale erhvervsliv? Vil du blive et vigtigt bindeled og medudvikler for erhvervslivet i Greve? Kan du sætte vores kommune endnu stærkere på landkortet og markere vores erhvervsvenlighed?

ErhvervsCentret står over for en spændende udvikling, og til at stå i spidsen for udviklingen, søger Greve Kommune en ny erhvervschef.

Du bliver erhvervslivets indgang til Greve Kommune sammen med et nyt hold i en ny organisation, der skal forfølge Greve Kommunes meget ambitiøse erhvervs- og vækstpolitik. Samtidig får du en enestående mulighed for aktivt at bruge beskæftigelsespolitikken til at hjælpe virksomhederne til arbejdskraft.

Den nye organisation bliver kommunal med en selvforvaltningsaftale, hvor du i udgangspunktet får medarbejderansvar for en dygtig erhvervskonsulent og nyansættelsen af en kommunikationsmedarbejder. Denne organisationsform giver dig direkte adgang til de specialister i kommunen, der får dig til at lykkes i dit job – uanset om det drejer sig om teknik, miljø eller jobformidling.

Netværket for ErhvervsCentret strækker sig også til nabokommunen Solrød, hvor vi er samme vigtige bindeled. Vi løser opgaver fælles for begge kommuner.

Som erhvervschef refererer du til ErhvervsCentrets bestyrelse i forhold til de faglige og politiske resultater som du skaber og organisatorisk til chefen for Politik, Organisation og Borgerbetjening i Greve Kommune.

Dine kompetencer
Erhvervschefen har både salgsroller, lederroller og netværksroller. Dette stiller naturligvis store krav til dig som motivator, beslutningstager og formidler, samt til din troværdighed og imødekommenhed.

Den rette kandidat:

  • Er stærk til at danne og arbejde i netværk for at få bundet ting sammen på tværs af forskellige miljøer
  • Har erfaring med at samarbejde med virksomheder og erhvervsliv – og gerne erfaring med at arbejde i en politisk organisation
  • Kan arbejde såvel strategisk som operationelt
  • Er struktureret og analytisk skarp – og kan overskue at navigere konstruktivt i komplekse sammenhænge
  • Er en dygtig kommunikator – både mundtligt og skriftligt – og kan gøre det komplicerede enkelt 
  • Arbejder selvstændigt, er resultatskabende og løsningsorienteret. Tager initiativer og sørger for, at de bliver ført ud i livet 
  • Har et positivt og respektfuldt menneskesyn samt en høj grad af åbenhed, troværdighed og tillid til andre mennesker 
  • Kan prioritere og fokusere ressourcer og opgaver i forhold til de vedtagne målsætninger. 
  • Har lyst til – sammen med medarbejderne – at være bannerfører for, at ErhvervsCentret lykkes med opgaven

Løn og tiltrædelse
Lønnen forhandles efter gældende overenskomst. Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men det er en fordel, at du har en akademisk uddannelse og ledelsesmæssig faglighed og erfaring. Der er tale om en fuldtidsstilling med tiltrædelse den 1. oktober 2020.

Hvis du vil vide mere
Spørgsmål til stillingen kan rettes til centerchef Tina Malling Kiær på tlf.: 2466 5020. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Job- og kompetenceprofil for stillingen kan findes her

Greve Kommunes politikker kan findes her

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 7. august 2020. Vi forventer, at første runde ansættelsessamtaler holdes den 11. august 2020. Derefter bliver der gennemført en test af de kandidater, der går videre. Anden runde ansættelsessamtaler forventes afholdt den 25. august 2020.

Ansøgningsfrist: 07-08-2020

Pernille Beckmann 1 Stort Cutout

ErhvervsCentrets bestyrelsesformand

ErhvervsCentrets bestyrelsesformand og borgmester i Greve, Pernille Beckmann