Greve er blandt landets bedste kommuner til at tiltrække nye virksomheder

Adobestock 386942529

DI's Lokalt Erhvervsklima er i 2020 gennemført med lidt forsinkelse på grund af Covid-19. Heri kan du bl.a. læse mere om, hvordan et udsnit af Greves virksomheder rangerer kommunens erhvervsvenlighed alt i alt.

Greve går frem i Dansk Industris årlige erhvervsklimaundersøgelse. Ud af undersøgelsens ni kategorier er Greve Kommune rykket frem i størstedelen. Kommunen scorer særlig højt, når det gælder tilflytning og antallet af nystartede virksomheder. Dog er erhvervslivet knap så tilfredse med infrastrukturen i kommunen. 

Dansk Industri har netop offentliggjort tallene fra erhvervsklimaundersøgelsen i 2020. 
Greve Kommune hopper 10 pladser frem i undersøgelsen af det lokale erhvervsklima og placerer sig dermed i den bedste halvdel af landets kommuner med en placering som nr. 41. Det skyldes især kommunens evne til at tiltrække nye virksomheder og borgere. På landsplan er Greve blandt de bedste, når det gælder nystartede virksomheder pr. 1.000 indbyggere. 

Et stærkt brand

Et godt image er afgørende for kommunens evne til at fastholde og tiltrække succesfulde virksomheder og kvalificerede medarbejdere. Her ligger Greve Kommune blandt landets bedste.

–Et godt image er guld værd. Det gør det lettere at fastholde og tiltrække virksomheder og kvalificerede medarbejdere. Kommunen har gjort en indsats for at skabe dialog med de lokale virksomheder, både politisk og på embedsmandsniveau. Information og konstruktiv dialog er til stor gavn for virksomhederne, og derfor bliver det interessant at følge kommunens erhvervsudvikling de kommende år, siger Carsten K. Jensen, formand DI Roskilde/Køge Bugt.

Udfordringer med infrastrukturen

Selvom der er fremgang at spore, så er der stadig rum for forbedring, hvis Greve Kommunes store ambitioner på erhvervsområdet skal indfries.

–Jeg hæfter mig ved, at Greve kommune samlet set er rykket frem. Og at vi har et utroligt stærkt image, hvor virksomhederne er tilfredse med dialogen med politikerne. Det er tilfredsstillende. På andre områder er der plads til forbedring. Det anerkender vi, og blandt andet derfor har vi ansat en ny erhvervschef og er i gang med en række initiativer, der er til gavn for erhvervslivet, kommenterer borgmester Pernille Beckmann.

I efteråret 2020 tiltrådte Simon Hauberg-Lund som erhvervschef i Greve Kommune. Han ser frem til at løfte erhvervsområdet endnu mere. 

–Det er godt at se, at Greve er rykket frem på listen. Og at mange har valgt at gå selvstændig. Jeg har en klar ambition om, at Greve skal være blandt de mest attraktive erhvervskommuner. Der har Greve været før, og der skal vi hen igen. Ærmerne er smøget op, og vi er i gang med en solid og ambitiøs plan for, hvordan vi kommer i mål, siger erhvervschef Simon Hauberg-Lund.

Flere oplysninger: Kontakt kommunikationskonsulent Metteliva Sofia Henningsen: mshe@greve.dk.