Nyt erhvervsrettet forløb i Greve skal høste erfaringer fra coronatiden

Corona3

Greve-Solrød Erhvervsservice tilbyder to forløb for ledere og medarbejdere, der gerne vil styrke trivslen efter corona. Du får enkle værktøjer, så I får den vigtige snak om gode og dårlige vaner under corona og hvordan I fremover styrker trivsel og arbejdskultur.

Hvad kan vi lære af coronakrisen? Jeanette Hallundbæk og Marianne Bigum inviterer til to forløb/kurser/workshops, som er gratis for medarbejdere og virksomheder i Greve og Solrød. Her får du redskaber til at samle op på erfaringerne fra coronakrisen i forhold til trivsel og produktivitet. Initiativet er støttet af Velliv-foreningens akutpulje, som er målrettet initiativer, der styrker den mentale sundhed under og efter coronakrisen.

Kriser kan bruges til at udvikle noget nyt. Mens vi stadig famler i blinde i forhold til, hvad covid-19 er for en størrelse og hvor længe sygdommen vil hærge vores samfund, så kan vi lige så godt begynde at indsamle noget effektiv læring af krisen på alle fronter i samfundet. Vi skal bruge vores erfaringer til at komme styrket og nytænkt ud på den anden side. Vi har tidligere set, hvordan det er lykkedes at gå styrket ud af kriser og modgang.

Som et led i den lokale erhvervsindsats, tilbyder Greve-Solrød Erhvervsservice to gratis forløb for ledere og medarbejdere, der som trivselsagenter gerne vil styrke trivslen efter corona. Du får enkle værktøjer, så I får den vigtige snak om, hvilke gode og dårlige vaner I har fået under corona og hvordan I fremadrettet styrker jeres trivsel og arbejdskultur.

Miniuddannelsen finansieres af Velliv-foreningen og er udviklet af Hallundbæk Consult ApS og Bigum Consult i samarbejde med Greve-Solrød Erhvervsservice.

–Det er endnu et stærkt udtryk for Greves virksomheders store engagement og lokale forankring, når indehaverne af Bigum Consult og Hallundbæk Consult går sammen med Greve-Solrød Erhvervsservice om det nye uddannelsestilbud, der går ud på at høste de mange forskelligartede erfaringer, vi hver især har gjort os under corona som medarbejdere, ejerledere, selvstændige og arbejdsgivere, siger Greves borgmester og bestyrelsesformand i ErhvervsCentret, Pernille Beckmann. Hun understreger, at hun ikke er overrasket med tanke på, at kommunens virksomheder store som små er gjort af et særligt stof: Under corona har vi både politisk og administrativt taget skridt til at hjælpe et presset erhvervsliv med bl.a. fremrykkelse af fakturabetaling og umiddelbar igangsættelse af en stribe af anlægsprojekter, foruden udsættelse til 2021 af anden rate af dækningsbidraget på erhvervsejendomme. Disse nye erhvervsrettede uddannelsesaktiviteter i ErhvervsCentret, i samarbejde med erfarne lokale erhvervsaktører, styrker min tro på, at vores virksomheder også kommer godt gennem coronakrisen, siger Pernille Beckmann.

Bigum1

En krise må ikke gå til spilde
–Det er tid til at samle op på erfaringerne fra corona og komme videre på en måde, der anerkender de erfaringer vi har gjort os og sikrer, at vi kun tager de gode vaner med videre i en ”ny normal”, fortæller Marianne Bigum, der sammen med Jeanette Hallundbæk har rejst fondsmidlerne, der finansierer uddannelsestilbuddet, gennem Vellivforeningens akutpulje.

Virksomheder og medarbejdere i Greve og Solrød-området tilbydes to gratis forløb. I det ene forløb, der er en digital workshop for både ledere og medarbejdere, tager du temperaturen på din mentale trivsel og få værktøjer til at bearbejde erfaringerne. I det andet forløb tager vi virksomhedsperspektivet: Hvad har virksomheden lært og hvordan arbejder man fremadrettet med at styrke medarbejdernes trivsel og den gode arbejdskultur. Deltagerne bliver klædt på til at arbejde som trivselsagenter og får værktøjer, der fremmer dialog om trivsel på arbejdspladsen. Der er også mulighed for gratis sparring.

–Vi kan lære af coronakrisen; guldet ligger lige for næsen af os. Udfordringen er ofte, at det er nemmest at fortsætte i de gamle spor. Jeg glæder mig meget til at støtte virksomhederne i Greve Kommune og Solrød Kommune i at samle guldet ind og få styrket trivslen, siger Jeanette Hallundbæk.

Vælg mellem to forskellige tilbud

1) ”Tag det bedste med fra coronatiden og styrk din trivsel” er en digital workshop (1,5 time), som henvender sig til alle medarbejdere og ledere. Workshoppen sætter fokus på, hvad vi hver især har lært under coronakrisen og hvordan vi bruger denne læring til at styrke arbejdsglæden.

2) ”Bliv trivselsagent og høst de gode erfaringer fra coronatiden” er et forløb på tre workshops (i alt otte timer) og en halv times virksomhedssparring. Forløbet henvender sig til ledere og/eller nøglemedarbejdere, der ønsker at blive klædt på til rollen som trivselsagent. Deltagerne får fem konkrete værktøjer med hjem, de nemt kan bruge i deres arbejde med at styrke trivslen og kulturen i virksomheden.

Dine ’vejvisere’ på uddannelsesforløbet er Jeanette Hallundbæk og Marianne Bigum. Jeanette er selvstændig organisations- og ledelseskonsulent og har 25 års erfaring med forandringsprocesser, karriereudvikling, it, lederudvikling og udvikling af organisationskultur. Marianne har 20+ års erfaring med ledelse, organisations- og projektudvikling, fundraising, coaching og personlig udvikling.

Flere oplysninger: Kontakt erhvervskonsulent, Kitt Ambæk Henriksen, ErhvervsCentret: Direkte: 2130 5003 og e-mail kah@greve.dk eller Anett Kristensen: Direkte: 3691 5249 I Mobil: 2245 1265 og e-mail: atk@greve.dk.