Styrk bundlinjen med organisationshjulet - et nyt HR-redskab

JeanetteSamtalemedkollegerVækstFabrikGreveArtikel

Kontakt

Anett Kristensen
Korskildelund 6
2670 Greve
Tlf.36 91 52 49
atk@greve.dk

Tilfredse medarbejdere er mere produktive – det siger måske sig selv – men hvordan er det lige, at man styrker kulturen, kompetencerne og kommunikationen? Og hvor er det vigtigst at sætte ind? Organisationshjulet er et nyt redskab udviklet specifikt til at skabe overblik over organisationens styrker og udfordringer og herved give et klart billede af, hvad der skal handles på.

Mange små og mellemstore virksomheder har fokus på produktet, kunderne og bundlinjen. Men har de fx også et tilstrækkeligt blik for ledelseskommunikationen og medarbejdernes trivsel og samarbejde? Ikke altid, og det går ud over både kvaliteten, effektiviteten og kundetilfredsheden, mener ledelseskonsulent Jeanette Hallundbæk, der er indehaver af Hallundbæk Consult. Derfor har hun udviklet et nyt redskab ”Organisationshjulet” til at analysere virksomhedens styrker og svagheder. Organisationshjulet er især velegnet til at give mindre og mellemstore virksomheder et overblik over de mange forskellige organisatoriske og menneskelige faktorer, der har betydning for virksomhedens vækst og succes.

- De fleste nyetablerede virksomhedsejere er af natur entreprenører, der brænder for at realisere deres forretningsidé og få deres virksomhed til at give overskud vurderer Jeanette Hallundbæk, der har mere end 15 års professionel erfaring fra stillinger som HR-chef, HR-partner, og projektleder i bl.a. Ældre Sagen, ATP, DJØF og SKAT:

- Men når organisationen vokser med flere medarbejdere, skal lederen, der ofte også ejer virksomheden, ikke kun være optaget af strategien og driften men også have forståelse for det menneskelige aspekt ved det at drive forretning. Medarbejdere, der oplever mening, indflydelse, tillid og godt samarbejde, er mest produktive og mest tilfredse – og så har virksomheden det, vi kalder for en høj social kapital. Desværre er der en del virksomhedsejere og ledere som ikke har tiden, interessen eller som er usikre på, hvordan de arbejder med at styrke den sociale kapital og udviklingen af organisationen. Samtidig kan det både være svært og uhåndgribeligt fx at løse interne konflikter, håndtere en stresset medarbejder eller give feedback. At kunne facilitere gode processer, der styrker opgaveløsningen, kulturen og evnen til at samarbejde på tværs af faggrænser, er en udfordring, der stiller krav til ledernes kompetencer, siger Jeanette Hallundbæk, der siden 2013 har arbejdet som selvstændig ledelseskonsulent med kontor i Vækstfabrik Greve med adresse i ErhvervsCentret på Korskildelund 6.

God ledelse er en vigtig nøgle til virksomhedens succes
- Nogle virksomheder arbejder intenst med strategier og handleplaner, men de flotte ord og intentioner bliver aldrig omsat til handling. De glemmes og gemmes i skuffen. Andre virksomheder har aldrig haft tid til at arbejde med strategien og udviklingen af deres organisation og medarbejdere. Der er dog ingen tvivl om at en god strategi, der også inkludere organisationens indre liv er et vigtigt redskab til at skabe retning og vækst. Udfordringen for mange leder er, at de mangler konkrete redskaber til udarbejdelse af strategien og til at skabe handling i deres egen organisation, vurderer Jeanette Hallundbæk og tilføjer, at det netop er disse virksomheder, der vil have stor gavn af Organisationshjulet:

- Lederen skal ikke stikke hovedet i busken, men skal derimod aktivt arbejde med såvel udviklingen af forretningen som styrkelse af tilliden, kulturen, samarbejdet og kompetencerne. En dygtig leder ved, at medarbejdernes trivsel og udvikling er afgørende for virksomhedens succes. En ny undersøgelse fra april udarbejdet af Institut for Økonomi på Aarhus Universitet viser, at der er en klar sammenhæng mellem god ledelse, virksomhedens bundlinje og medarbejdertilfredshed og arbejdsmiljø, slutter Jeanette Hallundbæk.

Om organisationshjulet

· Organisationshjulet er et stærkt analyse- og dialogredskab til at identificere, hvad virksomheden med fordel kan arbejde med for at udvikle forretningen, organisationen og medarbejderne.

· Organisationshjulet har 16 emner som er kategoriseret under temaerne forretning, personale, sociale kapital eller ledelse. Til hvert emne er der en række spørgsmål, som sikre at man både kommer i dybden og hele vejen rundt.

· Organisationshjulets 16 emner diskuteres typisk på en lederworkshop og afsluttes med en handleplan

· Organisationshjulet kan med fordel laves i små og mellemstore virksomheder