ErhvervsCentret udefra (2) - IR.jpg

Her kan du læse advokatens klumme. 

Domstolene bliver digitale

Af Allan Schouw-Petersen, 16.01.2018

Fremover skal alle retssager behandles digitalt via hjemmesiden www.minretssag.dk. Det betyder, at dokumenterne i retssagerne ikke længere sendes via digital post eller som almindeligt brev. Du kan i stedet finde al korrespondance og følge udviklingen i din retssag online.

Allan nyt bestyrelsesmedlem i EC.jpg (2)

De 28 domstole rundt omkring i Danmark bliver digitaliseret én for én. Senest er Retten i Roskilde blevet digitaliseret i december og i starten af februar 2018, vil Højesteret som den sidste domstol blive omfattet.

Indtil videre gælder ordningen kun for civile retssager og således ikke straffesager.

Den nye ordning betyder, at det ikke længere er muligt at sende dokumenter på papir til retten og du vil ikke længere modtage post fra retten i din postkasse. Retten kan dog give en særlig tilladelse og dermed bestemme, at en sag eller enkelte dokumenter ikke skal behandles digitalt. Retten kan også i særlige tilfælde fritage dig fra at anvende www.minretssag.dk.

Sådan gør du
Hvis du skal anlægge en ny sag eller arbejde i en sag, som allerede er anlagt, skal du logge ind på hjemmesiden med din digitale signatur. Her kan du indtaste oplysninger og indlæse dokumenter så som stævning, svarskrift, andre processkrifter og bilag. Retten bruger oplysningerne i domme, retsbøger, retslister og domsdatabasen.

Det er også på denne hjemmeside, at du eksempelvis kan anke en dom, kære en kendelse, anmode om genoptagelse af en retssag eller søge om tilladelse til at appellere efter fristens udløb.

Særligt for virksomheder
I virksomheder kan alle medarbejdere med en medarbejdersignatur logge ind på hjemmesiden og følge med i retssagen. Da en virksomhed ikke nødvendigvis ønsker, at alle medarbejdere skal kende til eller følge med i en retssag, er der dog etableret en funktion, så virksomheder kan begrænse, hvilke medarbejdere, der kan følge med i den enkelte retssag.

Du kan læse mere om digitaliseringen på www.domstol.dk.