Gå til hovedindhold

Her kan du indstille DINE favoritter

Hvert år afholder vi vores store awardshow i Portalen. Her samler vi forskellige brancher, titler, repræsentanter for byrådet og private erhverv, som på aftenen sidder under samme tag med ét formål: at anerkende og fejre de virksomheder, som har ydet særlige indsatser.

  • Læs op

Greve Business Awards er en årlig hyldest af virksomhederne i Greve Kommune – hvem ønsker du at anerkende?

Du kan indstille til ĂĄrets fem priser nedenfor:

Indstil til Erhvervsprisen

Indstil til Iværksætterprisen

Indstil til Uddannelsesprisen

Indstil til CSR-prisen

Indstil til Miljøprisen

Læs mere om priserne og indstillingskriterierne

Greve Erhvervspris er blevet uddelt til en lokal virksomhed i Greve Kommune siden 1992. FormĂĄlet er at sætte fokus paĚŠ Greve som et attraktivt sted at drive forretning og tiltrække nye virksomheder, kvalificeret arbejdskraft og understøtte det lokale erhvervslivs rammer for at skabe vækst og nye arbejdspladser. Visionen er at brande Greve som en af landets mest erhvervsvenlige kommuner med sunde, velfungerende og nyskabende virksomheder i fremgang og vækst. 

Helt konkret er mĂĄlet med prisen at pege pĂĄ den virksomhed, der fortjener hæder i lokalomrĂĄdet, fordi den direkte eller indirekte har bidraget konstruktivt til lokalsamfundet – og som andre lokale virksomheder kan lade sig inspirere af. 

Greve Kommune ønsker at betone og synliggøre gode eksempler på lokale virksomheder, der har gjort det godt i Greve. Virksomheder, der har præsteret en særlig indsats med et stort engagement og gode resultater på flere fronter.

Indstil til Erhvervsprisen 2024 her

Greve Iværksætterpris, indstiftet i 2019, går til en iværksætter, der har gjort noget helt enestående eller særligt for, at virksomheden har opnået vækst og et positivt omdømme i erhvervslivet.

Prisen gives til en virksomhed i Greve Kommune, der i en særlig grad tilbyder løsning på et specifikt problem, nyt produkt eller ny service, og som bidrager til en positiv branding af Greve.
Virksomheden er samtidig rollemodel for andre, der overvejer at starte egen virksomhed og kan fremvise resultater inden for vækst, omsætning, indtjening og antal ansatte i virksomhedens opstartsperiode.

Indstil til Iværksætterprisen 2024 her

Greve Uddannelsespris blev indstiftet i 2019 og overrækkes til en virksomhed, der har udmærket sig på uddannelsesområdet og gjort en særlig forbilledlig indsats.

Det overordnede formål med prisen er at sætte fokus på de virksomheder, der udmærker sig inden for uddannelse og læring i Greve Kommune – og ikke mindst påskønne et af de mange spændende og inspirerende undervisnings- og udviklingsprojekter, som er eller bliver gennemført.

Den værdige virksomhed har fokus på kompetanceløft og er dygtige til at åbne dørene for andre. Parallelt hermed tager de gerne imod lærlinge, minilærlinge og er åbne for praktikpladser. De har desuden et tæt samarbejde med kommunens uddannelsesinstitutioner.

Indstil til Uddannelsesprisen 2024 her

Greve CSR-pris - CSR står for Corporate Social Responsibility og oversættes ofte til virksomhedernes sociale ansvar. 

Grundlæggende handler CSR om, at virksomheder handler samfundsmæssigt ansvarligt, for eksempel ved at tage hensyn til menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold med mere.

Greve CSR-pris blev indstiftet i 2019 og overrækkes til en virksomhed, der har vist, hvordan man kan gøre en særlig indsats for udsatte grupper, og vise potentialet ved at ansætte ledige, der har brug for en ekstra hånd, eller har været uden for arbejdsmarkedet længe. Virksomhederne tager fx et socialt ansvar ved at sikre god trivsel blandt medarbejderne, forebygge stress og nedslidning eller ved at ansætte mennesker med andre udfordringer end ledighed.

Panelets vurdering vil hovedsageligt fokusere på CSR i forhold til økonomisk bæredygtighed og menneskelig livskvalitet.

Indstil til CSR-prisen 2024 her

Greve Miljøpris blev indstiftet i 2019 og overrækkes til en virksomheden, som gør en særlig indsats inden for fire hovedtemaer: klima, miljø, natur og energi.

Prisen tilskynder, at sĂĄ mange som muligt udfører en aktiv indsats inden for de fire hovedtemaer og gør Greve til et attraktivt sted at drive virksomhed og bo for børn, unge og voksne.  

Prisvinderen har udført en ekstraordinær indsats, som ligger ud over lovgivningens krav og intentioner, der peger fremad og kan anvendes af andre. Det kan være en særlig indsats for renere teknologi, omstilling til bæredygtig produktion, et mindre ressourceforbrug eller implementering af deleøkonomiske forretningsmodeller. Det kan være aktiviteter, der pĂĄ en effektiv, synlig, kreativ og nyskabende mĂĄde, har gjort klimatilpasning til en del af borgeres hverdag i Greve.

Indstil til Miljøprisen 2024 her

Sidst opdateret: 11. april 2024