Gå til hovedindhold

Projektet "Den Sammenhængende Rejse" bliver en grøn løsning

Senere på året forventes det, at mobilitetsprojektet "Den Sammenhængende Rejse" har forbundet Hundige Station med Kildebrønde erhvervsområde.

  • Læs op

Virksomhederne i Greve Kommune må som alle andre steder kæmpe for at tiltrække den nødvendige og rigtige arbejdskraft.

 

For mange medarbejdere er transportmulighederne mellem hjemmet og arbejdet vigtigt og i stigende grad også, at det kan ske på en grøn måde.

 

Derfor arbejdes der på højtryk med, at vi senere på året kan åbne en mobilitetsløsning mellem Hundige Station og den sydlige del af Kildebrønde erhvervsområde, formentlig baseret på delecykler, fordi der er gode cykelforhold i Greve til en sådan løsning, og der vil være meget fleksibilitet i forhold til virksomhedernes behov.  

 

 

En del af budgetaftalen for 2023

 

Byrådet besluttede med budgetaftalen for 2023 at afsøge mulighederne for at etablere en mobilitetsløsning mellem Hundige Station og Kildebrønde erhvervsområde. Derfor bød ErhvervsCentret Greve og Greve Kommune ind på at blive udvalgt til pilotprojektet ”Den sammenhængende rejse”, som har til formål at styrke Region Sjællands trafikale knudepunkter med fleksible mobilitetsløsninger. Det lykkedes i slutningen af 2023 at blive udvalgt som pilotprojekt.

 

ErhvervsCentret Greve deltager i en hurtigtarbejdende projektgruppe med relevante deltagere fra Greve Kommune, erhvervsforeningen GreveSolrødErhverv, Region Sjælland, Movia og Gate21-sekratariatet.

 

En række virksomheder i den sydlige del af Kildebrønde erhvervsområde er også aktivt involveret i at få et pilotprojekt stablet på benene, der forhåbentlig kan være forløber for en levedygtig model til gavn for virksomhederne i området.

 

 

Opbakning og støtte fra mange steder

 

Finansieringen kommer fra Region Sjælland som en del af den Regionale Udviklingsstrategi med støtte fra Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak (ØKS). Bestyrelsesmedlem fra GreveSolrødErhverv Helena Nymann deltager i projektgruppen og siger:

 

”Selvom vi i GreveSolrødErhverv hellere ville have set en kollektiv trafikbetjening af området, bakker vi aktivt op om projektet og håber, at enderne kan mødes, så det hurtigt kan realiseres. Alle involverede aktører har en stor interesse i at finde en løsning, der på sigt er holdbar”.

 

Christian Wedell-Neergaard er formand for Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde i Region Sjælland og udtaler.

 

”I Region Sjælland støtter vi udvikling og implementering af nye grønne mobilitetsløsninger til gavn for både virksomheder og deres ansatte i hele vores region. Det kunne f.eks. være ved at gøre det nemt og attraktivt for medarbejdere, der arbejder i nærheden af regionens togstationer, at vælge kollektiv trafik frem for bilen. Mulighederne er mange! Så vi er optaget af, i samarbejde med lokale aktører, at finde de mest intelligente, innovative og bæredygtige og løsninger til at fremme udviklingen inden for mobilitetsområdet. Det gør vi med projektet "Den Sammenhængende Rejse" i Region Sjælland.” 

 

Næste skridt i processen er en behovsanalyse


I øjeblikket gennemføres en behovsanalyse blandt virksomhederne og deres medarbejdere, der skal danne grundlag for et miniudbud. Det er planen, at der findes en operatør til mobilitetsløsningen inden sommerferien. Pilotprojektet har et budget på 400.000 kr., der primært skal anvendes til underskudsfinansiering i en pilotperiode.

 

Har du spørgsmål til projektet "Den Sammenhængende Rejse", er du velkommen til at kontakte erhvervschef Morten Dam Jespersen på mailen morj@greve.dk.

 

Sidst opdateret: 7. maj 2024