Greveerhvervspris2019 2

Vækst- og Erhvervspolitikken 2019-2022 skal yderligere sætte skub i vækst og udvikling, så det lokale erhvervsliv kan udvikle sig, ligesom Greves stærke iværksætterkultur kan vokse sig endnu stærkere.

Greve Kommunes vision er enkel: Greve vil være kendt som en af de mest attraktive erhvervskommuner.

De grundlæggende værdier i politikken er:

  • Vi skaber gode rammer og infrastruktur for nuværende og fremtidens erhverv.
  • Vi udvikler og styrker kommunens servicekultur, så den opleves løsningsorienteret, imødekommende og forudsigelig.
  • Vi understøtter god kommunikation imellem kommune og erhvervslivet – bl.a. med henblik på at afstemme forventninger gensidigt

Politikken knytter sig til følgende temaer og effektmål:

A. God service til virksomhederne og god modtagelse af nye virksomheder

B. Gode fysiske rammer og infrastruktur for erhvervslivets udvikling

C. Styrket indsats omkring iværksætteri

D. Synliggøre udbud og styrke leverandør-samarbejde